Главная   Заказать уникальную работу Зошити для самостійної роботи з дисципліни "Банківські операції" | учебное пособие


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Зошити для самостійної роботи з дисципліни "Банківські операції" - учебное пособие


Категория: Учебные пособия
Рубрика: Банковское дело, страхование
Размер файла: 67 Kb
Количество загрузок:
263
Количество просмотров:
2691
Описание работы: учебное пособие на тему Зошити для самостійної роботи з дисципліни "Банківські операції"
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Учебные пособия для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Учебные пособия, перейдите по ссылке Заказать Учебные пособия недорого
Смотреть
Скачать
Заказать33

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра обліку і аудиту

ЗОШИТ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Студента (ки)________________________________

____________________________________________

________________курсу групи ________________

Спеціальність________________________________

м. Павлоград

2009 рік

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Обовязкові завдання:

- складання словника основних термінів - 0,3 бала за один термін;

- доповнення схеми класифікації - 2 бал за класифікацію,

- тестового завдання - 1 бал;

- рішення практичного завдання з розвязанням - 1 бал.

Додаткові завдання:

- складання тестових завдань - 2 бала (10 тестових питань);

- складання кросворду за темою - 3 бала (не менше 10 слів);

- перелік 5 наукових публікацій за останні два роки за темою (оформлений аналогічно списку літератури в даному зошиті) - 1 бал;

Завдання для самостійної роботи

МОДУЛЬ 1. Організація діяльності та базові операції банків

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банк -

2. Банківські операції -

3. Реєстрація банків -

4. Ліцензування банківської діяльності -

5. Філія банку -

6. Відділення банку -

7. Представництво банку -

Практичне завдання №1:

Доповнити схему під назвою «Класифікація комерційних банків України»:

33

Практичне завдання №2:

За наведеними ознаками розпізнати вид відокремленого структурного підрозділу або структурної одиниці та доповнити схему:

Практичне завдання №3:

Позначити стрілками послідовність створення та реєстрації банку, доповнити елементи схеми:

33

Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу, залучення і запозичення коштів

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банківські ресурси -

2. Власний капітал -

3. Залучений капітал -

4. Субординований борг -

5. Запозичений капітал -

6. Недепозитні джерела залучення ресурсів -

7. Відвернені кошти -

Тестове завдання:

Тест 1. Операції за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси називаються:

а) нетрадиційними;

б) пасивними;

в) активними;

г) немає вірної відповіді.

Тест 2. Сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків та використовуються ними для виконання операцій - це:

а) ресурси;

б) кредити;

в) депозити;

г) всі відповіді вірні.

Тест 3. Які елементи із нижченаведених не належать до залученого капіталу банку?

а) депозитні сертифікати;

б) міжбанківський кредит;

в) вклади;

г) депозити.

Тест 4. У сукупних ресурсах частка власного капіталу складає:

а) більше, ніж 50%;

б) повинна дорівнювати 100%

в) 30%;

г) до 15%

Тест 5. Мета короткострокових міжбанківських кредитів -

а) підтримати ліквідність банку;

б) задоволення потреб клієнтів у коштах

в)виконання вимог резервування;

г) всі відповіді вірні.

Практичне завдання 2:

Комерційному банку «УКРГАЗБАНК» на завтра терміново потрібні кошти для виконання нормативів НБУ з ліквідності та платоспроможності, залучених коштів недостатньо. Доповніть запалановані шляхи вирішення проблемної ситуації, та запропонуйте власний:

33

Практичне завдання 3:

Розподілити заходи управління ресурсами та визначити їх рівні.

33

Практичне завдання №4:

Визначити різновиди депозитів:

Тема 3. Операції банків з обслуговування платіжного балансу, з готівкою, з пластиковими картками

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Безготівкові розрахунки -

2. Чек -

3. Акредитив -

4. Залік взаємних вимог -

5. Періодичні перерахування -

6. Вексель -

7. Кореспондентські відносини -

8. Платіжна картка -

Тестове завдання:

Тест 1. Які дві основні форми розрахунків використовують в Україні:

а) грошову і матеріальну;

б) готівкову і безготівкову;

в) готівкову і матеріальну;

г) грошову і безготівкову

Тест 2. На розрахунковий рахунок субєкта господарювання можуть бути зараховані кошти:

а) з кредитного рахунка, відкритого в іншому банку;

б) з депозитного рахунка того ж банка, де відкрито розрахунковий рахунок;

в) з розрахункового рахунка будь-якого субєкта господарювання;

г) відповіді а)-в).

Тест 3. Шляхом списання коштів з рахунку платника і зарахування на рахунок

продавця на основі розпорядних документів здійснюються:

а) готівкові розрахунки;

б) безготівкові розрахунки;

в) грошові розрахунки;

г) взаємозалік.

Тест 4. Хто здійснює нагляд за правильністю проведення розрахунків в економіці:

а)підприємства;

б)населення;

в)держава;

г)комерційні банки.

Тест 5. До недоліків безготівкових розрахунків належать:

а)можливість припущення помилок при заповненні документів;

б)велика швидкість розрахунків;

в)можливість підробки банкнот;

г)точна передача платежу продавцю.

Практичне завдання №1

Здійснити вірний розподіл документів:

33

Практичне завдання №2

Доповнити схему:

33

Практичне завдання №3

Здійснити розподіл функцій банку в організації грошового обігу та методів обмеження готівкового обігу:

33

Практичне завдання № 4

За наведеними ознаками визначити вид документа, зєднати відповідно лініями:

33

Тема 4. Операції банків з векселями

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Соло вексель -

2. Тратта -

3. Ремітент -

4. Цесія -

5. Аваль -

6. Акцепт -

7. Алонж -

8. Індосамент -

Тестове завдання:

Тест 1. Безумовне зобовязання або наказ векселедавця оплатити у визначений час, у визначеному місці визначену суму векселетримачу за поставлені товари, послуги має назву:

а) чека;

б) векселя;

в) депозитного сертифіката;

г) немає вірної відповіді.

Тест 2. Передання векселя у власність іншій особі оформляється за допомогою передатного напису, що засвідчує перехід прав за векселем - це:

а) аваль;

б) алонж;

в) індосамент;

г) всі відповіді вірні.

Тест 3. За економічною сутністю (забезпечення) векселі поділяються на такі види:

а) іменний та бланковий;

б) міжбанківський кредит;

в) фінансовий, комерційний, фіктивний;

г) короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий.

Тест 4. Здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями і супровідними комерційними документами на підставі одержаних від векселетримача інструкцій з метою одержання платежу з векселями, передавання векселів, комерційних документів проти платежу, передання векселів і комерційних документів на інших умовах має назву:

а) доміціляція;

б) аваль;

в) акцепт;

г) немає вірної відповіді.

Тест 5. Доручення оплатити векселі в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження платника -

а) доміціляція;

б) аваль;

в) акцепт;

г) авізо.

Практичне завдання №1

Визначити відмінності простого векселя від переказного на основі запропонованих критеріїв:

Критерії

Простий

Переказний

Наказ чи зобовязання

Необхідність акцепту

Можливість подальшої передачі

Можливість трансформації («простий - переказний»)

Практичне завдання 2

Визначити вид операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційними банками:

Операції з надання грошових коштів проти врахування векселів на надання кредитів під заставу векселів

Операції з оформлення заборгованості векселями, прийняття до сплати переказних векселів, виданих до банку кредиторами, видача простих векселів кредиторами банку, видача переказних векселів на боржників банку, вексельні платежі

Операції з купівлі-продажу векселів

Операції з кредитування банком субєкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним з дисконтом з грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя за номінальною вартістю

Операції з інкасування векселів, доміциляція векселів, їх зберігання, купівля, продаж і обмін за дорученням клієнтів

ТОРГІВЕЛЬНІ

ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ

КОМІСІЙНІ ТА ДОВІРЧІ

ГАРАНТІЙНІ

КРЕДИТНІ

Тема 5. Кредитні операції банків. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Товарний кредит -

2. Комерційний кредит -

3. Банківський кредит -

4. Споживчий кредит -

5. Кредитоспроможність позичальника -

6. Забезпечення зобовязань -

7. Поточний рахунок з овердрафтом -

Тестове завдання:

Тест 1.На практиці застосовуються наступні форми кредиту:

а) короткострокові, довгострокові, середньострокові;

б) товарні, комерційні, банківські;

в) одноразові, перманентні, гарантовані;

г) бланкові, забезпечені.

Тест 2. Продаж товарів та послуг одним підприємством іншому з відстрочкою платежу це:

а) банківський кредит;

б) комерційний кредит;

в) споживчий кредит;

г) контокорентний кредит.

Тест 3.За методом надання розрізняють банківські кредити:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) поступового погашення, з погашенням одноразовим платежем, за особливими умовами погашення, з погашенням на вимогу кредитора, з регресією платежів;

в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;

г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі.

Тест 4. За формою організації розрізняють банківські кредити:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) двустронні, синдицировані, консорціальні;

в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;

г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі

Тест 5.В залежності від кількості днів заборгованості розрізняють наступні види кредитів:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) стандартні, субстандартні, під контролем, сумнівні, безнадійні;

в) забезпечені, бланкові;

г) контокорентний кредит.

Практичне завдання №1

Визначте суму погашувального платежу та відсотки, якщо кредит юридичної особи дорівнює 120 тис. грн., термін надання з 1.02.2008р. до 1.08.2008р. при ставці простого відсотка 25% річних, погашення боргу - в кінці терміну дії угоди, а виплата відсотків - щомісяця.

Зробіть висновок, який з способів нарахування відсотків (німецький, французький або англійський) найвигідніший для банку, який - для власника коштів.

Методика розрахунку:

Розрахунок:

Німецький спосіб (місяць - 30дн., рік - 360дн.)

Французький спосіб (місяць - по факту, рік - 360дн.)

Англійський спосіб (місяць - по факту, рік - по факту)

Практичне завдання №2

Визначити вид кредитної лінії за наведеними ознаками:

Угода між підприємством та банком про використання протягом обумовленого терміну на визначених умовах кредиту, гранична сума якого заздалегідь обговорена. Можливість сплатити за рахунок кредиту будь-які розрахункові документи, передбачені у кредитній угоді, що укладається між підприємством та банком

Відкривається за періодичної нестачі оборотних коштів у позичальника, повязаних із сезонністю циклічного виробництва: нагромадження запасів товарів на складі, сільськогосподарські позики. Погашення відбувається по закінченні операційного циклу за рахунок виторгу від реалізації готової продукції.

Може бути відкрита підприємству, коли воно відчуває довготерміновий, постійний брак коштів для відновлення процесу виробництва в заданому обсязі. Термін не перевищує 1 року. Погасивши частину боргу, позичальник може отримати новий кредит в рамках встановленого ліміту за однією і тою самою угодою.

Різновид кредитної лінії, що надається в національній та іноземній валюті та відповідно до потреб клієнта може використовуватися в обсязі, що не перевищує встановлений ліміт. Погашення здійснюється автоматично шляхом зарахування коштів на поточний рахунок позичальника і закриття дебетового рахунку.

Практичне завдання №3

КБ «Арго» 1 лютого 2008 року надав короткостроковий кредит на суму 200 000 грн. КБ «Укргазбанк» під ставку 18,5% річних терміном на 9 днів на умовах сплати відсотків одночасно з поверненням кредиту по закінченню строку дії угоди.

Визначити суму процентів, що підлягає оплаті за користування кредитом.

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ І:

Види завдань

Отримані бали за темами

Тема №1

Тема №2

Тема №3

Тема №4

Тема №5

І модуль

Обовязкові

Додаткові

Разом

МОДУЛЬ 2. Фондові, інвестиційні, валютні та нетрадиційні операції

Тема 6. Операції банків з цінними паперами

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Фондові операції -

2. Цінна папери -

3. Акція -

4. Облігація -

5. Казначейські облігації -

6. Депозитний (ощадний) сертифікат -

7. Компенсаційні сертифікати -

Тестове завдання:

Тест 1. Діяльність по вкладенню грошових та інших активів в цінні папери, ринкова вартість яких здатна зростати та приносити банку доход у формі відсотків, дивідендів, прибутку від перепродажу та інших прямих та непрямих доходів являє собою:

а) депозитні операції;

б) фондові операції;

в) кредитні операції;

г) валютні операції.

Тест 2. Оберіть негативні сторони участі комерційних банків в інвестиційному процесі із нижченаведених:

а) сприяння конкуренції між учасниками фондового ринку;

б) збитки банків від зміни курсової вартості цінних паперів або невдалого їх розміщення при емісії цінних паперів;

в) диверсифікує активів банку через вкладення коштів у цінні папери.

г) відповіді а)-в).

Тест 3. Документи, що засвідчують виражені в них і використовувані за допомогою предявлення або передання майнових прав власників стосовно особи, що їх випустила мають назву:

а) платіжні документи;

б)розрахункові документи;

в) товарні документи;

г) цінні папери.

Тест 4. Комерційні банки на ринку цінних паперів здійснюють наступні види діяльності:

а) емісійну, комерційну, інвестиційну;

б) товарну, комерційну;

в) готівкову, безготівкову;

г) фіктивну.

Тест 5. Цінний папір без встановленого терміна обертання, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства - це:

а) акція;

б) облігація;

в) депозитний сертифікат.

г) вексель.

Практичне завдання №3

Доповніть схему:

33

33

Тема 7. Банківські інвестиції

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Інвестиційні операції банків -

2. Реальні інвестиції -

3. Портфель інвестиційних цінних паперів -

4. Інвестиційна політика банку -

5. Інвестиційне кредитування -

6. Реальні інвестиції -

7. Фінансові інвестиції -

Тестове завдання:

Тест 1. Позикові й інвестиційні операції, котрі дозволяють кредитним установам з обороту своїх ресурсів отримувати прибуток мають назву:

а) інвестиційної діяльності;

б) валютної діяльності;

в) фондової діяльності;

г) кредитної діяльності.

Тест 2. Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватись за допомогою:

а) механізмів фондового ринку допомогою механізму середнього та довгострокового кредитування;

б) операцій РЕПО;

в) операцій на відкритому ринку;

г) резервної норми.

Тест 3. Прямі банківські інвестиції можна класифікувати на:

а) інвестиції у власну діяльність та інвестиції в інші види діяльності;

б) інвестиції короткострокові, середньострокові та довгострокові;

в) інвестиції цільові та нецільові;

г) немає вірної відповіді.

Тест 4. Одні з основних видів інвестицій - це:

а) поточні;

б) капітальні інвестиції;

в) іноземні;

г) всі відповіді вірні.

Тест 5. Обєктами банківського інвестиційного кредитування виступають:

а) будівництво, розширення, реконструкція, модернізація діючих промислових підприємств, сільського господарства, сфери обігу тощо;

б) придбання машин, устаткування, будівель, землі;

в) науково-технічні розробки, що мають фундаментальний характер;

г) всі відповіді вірні.

Практичне завдання №1

Заповнити таблицю:

Основні відмінності банківських інвестицій від банківських кредитів

Критерії

Банківські інвестиції

Банківські кредити

Терміни розміщення коштів

Ініціатор вкладення коштів

Рівень ризикованості

Практичне завдання №2

Доповнити схему:

33

Тема 8. Торговельні, неторговельні, міжбанківські операції банків в іноземній валюті.

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Валютні операції -

2. Поточні неторговельні операції -

3. Операції, повязані з рухом капіталу -

4. Поточні торговельні операції в іноземній валюті -

5. Кореспондентські відносини -

6. Міжнародний рахунок НОСТРО -

7. Міжнародний рахунок ЛОРО -

Тестове завдання:

Тест 1. Якщо підприємство здійснює експортно-імпортні операції, який рахунок йому необхідно відкрити в своїй країні:

а) Лоро,

б) Ностро

в) розподільчий,

г) Востро.

Тест 2. Банки, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами, називаються:

а) уповноважені

б) міжрегіональні;

в) регіональні;

г) валютні

Тест 3. Документарні форми міжнародних розрахунків відрізняються від бездокументарних тим, що передбачають виконання угоди:

а) при предявленні в банк продавця фінансових документів,

б) при предявленні в банк покупця комерційних документів,

в) при предявленні фінансових та комерційних документів,

г) при предявленні будь-яких документів, що підтверджують виконання зобовязань сторонами

Тест 4. Серед форм розрахунків між сторонами, що уклали угоду вперше, найчастіше застосовують в міжнародній практиці:

а) інкасо,

б) банківський переказ,

в) акредитив,

г) чекову форму.

Тест 5. Найбільш розповсюдженими формами передачі платіжних інструкцій іноземному банку в Україні є:

а) Система електронних платежів НБУ,

б) комунікаційна система SWIFT

в) Телексне повідомлення

г) Micro Cash Register

Практичне завдання №1

Визначте коефіцієнт прибутковості операції від розміщення коштів в інвалюті та порівняйте його з рівнем процентної ставки по депозитах; якщо кошти, отримані від продажу інвалюти - 3800 грн., ресурси вкладені в покупку інвалюти - 3550 грн., період з моменту придбання інвалюти до моменту продажу - 80 дні, діє процентна ставка по депозитах у національній валюті - 18% річних.

Методика

Розрахунок

Висновок

Практичне завдання №2

Визначити переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків:

Переваги для продавця

Переваги для покупця

Практичне завдання №3

Визначте основні форми міжнародних розрахунків:

33

Тема 9. Операції з надання банківських послуг

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Розрахунково - касове обслуговування клієнтів -

2. Консультаційні послуги -

3. Банківські гарантії та поруки -

4. Комісійні послуги -

5. Трастові послуги -

6. Агентські послуги -

7. Депозитарні послуги -

Тестове завдання

Тест 1. До нетрадиційних операцій та послуг банків належать:

а) факторинг, лізинг, форфейтинг;

б) кредитування, залучення коштів;

в) фондові та розрахунково-касові;

г) перерахування коштів.

Тест 2. Комісійні та трастові послуги банку належать до:

а) процентних,

б) не процентних,

в) традиційних,

г) нетрадиційних

Тест 3. В чому полягає принципова різниця між фінансовим лізингом та комерційним кредитом?

a) комерційний кредит має короткостроковий характер, а фінансовий лізинг передбачає довгострокову оренду,

б) комерційний кредит передбачає відстрочку платежу на визначений час, а за угодою лізингу необхідно вносити періодичні платежі,

в) комерційний кредит, як правило, надає товаровиробник, а обладнання в лізинг - лізингодавець, який не обовязково являється виробником,

г) відповіді а)-в)

Тест 4. Форфейтингові операції супроводжуються:

а) передачею в банк фінансових документів по угоді,

б) передачею в банк комерційних документів по угоді,

в) передачею в банк векселів та інших цінних паперів для виконання угоди,

г) послугами нетоварного характеру

Тест 5. Факторингові операції передбачають:

а) надання кредиту фактором для придбання матеріальних цінностей,

б) інкасування дебіторської заборгованості;

в) надання товару з відстрочкою платежу;

г) зарахування коштів на депонований рахунок.

Практичне завдання №1

Наведіть відмінності лізингових, факторингових, форфейтингових та трастових операцій:

Вид операції

Предмет угоди

Учасники угоди

Переваги угоди для клієнта

Недоліки угоди для клієнта

Лізинг

Факторинг

Форфейтинг

Трастові операції

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ ІІ:

Види завдань

Отримані бали за модулем

Тема №6

Тема №7

Тема №8

Тема №9

ІІ модуль

Обовязкові

Додаткові

Разом

Підпис викладача дата


 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  


Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Зошити для самостійної роботи з дисципліни "Банківські операції" | учебное пособие

СтудентБанк.ру © 2023 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.