Главная   Заказать уникальную работу Структура наукових революцій | реферат


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Структура наукових революцій - реферат


Категория: Рефераты
Рубрика: Философия
Размер файла: 55 Kb
Количество загрузок:
159
Количество просмотров:
2048
Описание работы: реферат на тему Структура наукових революцій
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Рефераты для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Рефераты, перейдите по ссылке Заказать Рефераты недорого
Смотреть
Скачать
ЗаказатьСтруктура наукових революцій

Зміст

Вступ

1. Книга Т. Куна "Структура наукових революцій" - новий погляд на шляхи розвитку науки

2. Різноманітність поглядів на проблему розвитку науки

2.1 Карл Поппер і проблема демаркації

2.2 Концепція дослідницьких програм І. Лакатоса

2.3 Нормальна наука Т. Куна

2.4 Труднощі і проблеми концепції Т. Куна

3. Суперечка про наукову раціональність

Висновок

Література

Вступ

При спробі осмислити шлях розвитку науки перед нами постає питання, чому наука - наш найкращий приклад повноцінного пізнання - розвивається так, а не інакше, і перш за все ми повинні вияснити, як це фактично відбувається.

На диво мало ми знаємо про те, як відповідати на це запитання. Потрібно ще багато продуманих досліджень. З часом наукові дослідження стають все більше і більше розвинуті. Відбувається послідовне збільшення кількості наукових спеціальностей, частково шляхом розширення меж науки, частково шляхом поділу існуючих областей науки. І хоча обсяг наукового знання помітно зростає з часом, що ми можемо сказати про незнання? Проблеми, які були вирішені за останні тридцять років, за сторіччя до цього взагалі не існували. У кожному сторіччі наукове знання, що є в наявності, по суті вичерпує те, що необхідно знати, залишаючи очевидні проблеми лише на горизонті існуючого знання. Чи є можливим або навіть повністю ймовірним, що сучасні вчені знають менше з того, що потрібно знати про свій світ, ніж вчені ХVІІІ сторіччя знали про свій? Поки ми не зможемо відповісти на таке запитання, ми не знаємо, що таке науковий прогрес і відповідно не можемо надіятись пояснити науковий прогрес.

Історія науки нерідко викладається як простий перелік фактів і відкриттів. При такому підході прогрес в науці зводиться до простого нагромадження і росту наукового знання (кумуляції), внаслідок чого не розкриваються внутрішні закономірності змін, що відбуваються в процесі пізнання. Цей кумулятивістський підхід і критикує Кун у своїй книзі, протиставляючи йому свою концепцію розвитку науки через революції, які періодично відбуваються.

Серед дуже корисних і важливих книг по історії науки книга Куна займає особливе місце. Вона не обмежується описом тих чи інших подій, а є викладом визначеної загальної концепції розвитку науки. Ця концепція недосконала, не відповідає на багато питань, але вона рішуче порвала з цілим рядом старих традицій в аналізі науки і так яскраво, по-новому і виразно поставила деякі проблеми, потребу в рішенні яких усвідомлювалася багатьма.

1. Книга Т. Куна "Структура наукових революцій" - новий погляд на шляхи розвитку науки.

Наприкінці ХІХ і в перші десятиліття ХХ століття пануючим напрямом в західній філософії був позитивізм, що претендував на роль філософії науки. Але позитивізм виявився зовсім неспроможним і непридатним для зясування найважливішої проблеми - процесу виникнення нового знання. Весь аналіз науки він звів до аналізу логічних форм готового знання (до того ж вихолостивши його змістовну сторону) і логічному аналізу наукових процедур. Як мураха, що обповзавши уздовж і поперек скульптуру, не може скласти собі її образ, так і позитивізм при всьому його витонченому апараті логічного аналізу не змогла нічого дати для розуміння механізму розвитку науки. Досередини нашого сторіччя це стало очевидним для багатьох, і наступило розчарування в позитивізмі.

На противагу позитивістської традиції в центрі уваги Куна не аналіз готових структур наукового знання, а розкриття механізму трансформації і зміни ведучих представлень у науці, тобто, власне кажучи, руху наукового знання. Не говорячи про те, якою мірою Куну вдалося вирішити цю проблему, що ознаменувала крутий поворот у самій постановці дослідницької задачі,відзначимо, що Кун виходить не з тієї чи іншої філософської схеми, а з вивчення історії науки, тобто з вивчення реального процесу руху наукового знання. Потрібно, однак, мати на увазі, що саме по собі звертання до історії ще не гарантує того, що в теорії послідовно проводиться історичний принцип.

Позитивісти розсікали науку і вивчали окремі її елементи, як анатоми минулого розсікали трупи і вивчали окремі органи, тканини і т. д. поза їхнім звязком з цілим і їх функціями в живому організмі. Кун же бачить науку як живе ціле, що розвивається та змінюється. Він повертається до принципу історизму не просто в сенсі звертання до історії, а як засобу усвідомлення досліджуваних явищ.

В історіографії науки широко розповсюджений так званий кумулятивістський погляд на науку. Відповідно до цього погляду, розвиток науки представляється поступовим послідовним ростом один раз пізнаного, подібно тому як цеглинка до цеглинки виростає пряма стіна. Праця вченого в цьому випадку складається в добуванні цеглинок-актів, з яких рано чи пізно зводиться будинок науки, її теорії. Власне кажучи, такий підхід визнає лише ріст науки, але відкидає її справжній розвиток: наукова картина світу не змінюється, а тільки розширюється.

Кун рішуче виступає проти такого образу науки і такого розуміння задач її істориків. Відповідно до точки зору Куна, розвиток науки йде не шляхом плавного нарощування нових знань на старі, а через періодичну корінну трансформацію і зміну ведучих представлень, тобто через наукові революції,які періодично відбуваються.

Ключовим поняттям у концепції Куна, є не парадигма, як про це часто пишуть, а поняття наукового співтовариства. Саме введення поняття наукового співтовариства поряд із представленням про характер так званої нормальної науки є самим оригінальним в концепції Куна. Учений, відповідно до концепції Куна, може бути зрозумілий як учений тільки за його належністю до наукового співтовариства, усі члени якого дотримуються визначеної парадигми; остання ж у свою чергу характеризується сукупністю знань і особливостями підходу до рішення наукових проблем, прийнятих даним науковим співтовариством.

Книга Куна породила безліч відгуків і дискусій. Поппер згодний з тим, що нормальна наука існує, і вважає, що вона повинна прийматися до уваги істориками науки. Але якщо Кун розглядає цей феномен як "нормальний", то Попперу він представляється "небезпечним" для науки і навіть для нашої цивілізації. Заперечення викликає трактування праці вченого в період нормальної науки як механічної чи навіть алгоритмізованої діяльності.

В критиці розуміння Куном нормальної науки можна виділити три напрямки. По-перше, повне заперечення самого існування нормальної науки. На думку деяких, наука ніколи б не зрушилася з місця, якби основною формою діяльності вчених була нормальна діяльність, як її представляє Кун. Такої точки зору дотримує Дж. Уоткінс. Протилежність поглядів Куна і Поппера він формулює в такий спосіб: те, що Кун вважає нормальним і природним для науки, Поппер розглядає як антинауковий елемент; для Куна припинення суперечок і дискусій означає перехід до справжньої науки, для Поппера -навпаки.

Уоткінс думає, що такої нудної і негероїчної діяльності, як нормальна наука, що припускає тільки кумулятивне нагромадження знання, узагалі не існує; що з нормальної науки Куна не може вирости революції.

Другий напрямок в критиці нормальної науки представлений К. Поппером. Він говорить, що розходження між нормальною наукою і революційною практикою в науці, "може бути, не таке різке, яким його робить Кун; проте я готовий визнати, що в кращому випадку я лише смутно уявляв собі це розходження і,далі, що це розходження вказує на щось таке, що має велике значення. Поппер неодноразово підкреслює, що в характеристиці, даній Куном нормальній науці, відбитий реально існуючий і дуже важливий момент. Однак,вважає Поппер, нормальна наука Куна не тільки не є нормальною, але й становить небезпеку для самого існування науки. "Нормальний" вчений у представленні Куна викликає в Поппера почуття жалості: його погано навчали,він не звик до критичного мислення, з нього зробили догматика, він жертва доктринерства.

Відповідно до третього напрямку критики нормальної науки, передбачається, що нормальне дослідження існує, але воно не є основним для науки в цілому. Воно також не представляє страшного зла, яким його вважає Поппер. Не слід приписувати нормальній науці занадто велике значення - ні позитивне, ні негативне. С. Тулмин, наприклад, думає, що наукові революції стаються зовсім не так вже й рідко, як може показатися на перший погляд, і наука взагалі ніколи не розвивається лише шляхом нагромадження знань.

П. Фейерабенд вважає, що думка Куна, начебто розвиток науки складається в зміні нормальних періодів революційними, невірна, що ці періоди накладаються один на одного.

На думку Фейерабенда, нормальні елементи втілюються в діяльності абсолютної більшості вчених. Але не вони вносять у науку фундаментальні нововведення. Фундаментально нове привносять ті, кому вдається сполучити нормальне дослідження з екстраординарним, що обовязково містить у собі філософський компонент. Результатом є критика того, що міцно затвердилося в науці і може бути піддано сумніву і спростуванню тільки за допомогою філософської аргументації.

Не менші, якщо навіть не більші, заперечення викликає інтерпретація Куном наукових революцій. Критика в цьому напрямку зводиться насамперед до обвинувачень в ірраціоналізмі.

Як бачимо, критики Куна основну увагу приділили його розумінню нормальної науки і проблемі раціонального, логічного пояснення переходу від старих представлень до нового. Однак у ряді випадків у критиків куновской концепції емоції явно переважають над аналізом, а цей не засіб доказу.

Кун, безсумнівно, зумів розглянути деякі істотні риси наукової діяльності в період між науковими революціями, що він невдало назвав нормальною наукою. У самій сутності науки закладена корінна трансформація знань. Тому наукові революції є нормою її розвитку, а отже, з не меншим правом нормальними можна назвати і періоди наукових революцій. Невірно, однак, націй підставі говорити про історію науки як про безупинну революцію, до чого схиляється К. Поппер. По-перше, це не відповідає реальності навіть тоді, коли ми маємо на увазі не тільки наукові революції, що ведуть до корінної зміни загальної картини світу, але і революції в окремих науках і галузях. По-друге,подібний підхід фактично веде до заперечення наукових революцій у якості вузлових, переломних моментів в історії науки. І нарешті, по-третє, така точка зору позбавляє дослідників розвитку науки орієнтира в потоці історичних подій, що дозволяє виділити в ньому головні, визначальні моменти. Кун висловлює думку про те, що "нормальне" дослідження відрізняє науку від інших форм духовної діяльності людини, у той час як революційна трансформація зближає науку з мистецтвом, політикою і т. д

Крім того, Кун явно згустив фарби, характеризуючи особливості наукової діяльності в період спокійного розвитку науки, і сильно зблизив її з алгоритмізованою діяльністю, майже цілком позбавивши її критичного і творчого початку. Але не можна випустити з уваги, що ті корінні зрушення, що відбуваються під час наукової революції, назрівають і підготовляються в попередній період, що між періодам спокійного, еволюційного розвитку і науковою революцією існує прямий внутрішній звязок. Вони не незалежні друг від друга, а виростають друг із друга. Кун, безсумнівно, розумів звязок цих періодів, але він не приділив належної уваги даному питанню.

Правда, у ряді місць Кун висловлює окремі цікаві, оригінальні розуміння з цього приводу. Одне з них, наприклад, що випливає. Завдяки тому що в період "нормальної" науки вчені працюють відповідно до прийнятих моделей, правилами дії, нормальна наука надзвичайно чуйно уловлює будь-які аномалії - невідповідності рішень, отриманих у результаті дослідження, чеканням, що випливають із прийнятої теорії. А оскільки аномалії - сигнал про неблагополуччя в прийнятій теорії, необхідності її ревізії, те саме результати,отримані нормальною наукою, стають поштовхом до перегляду парадигми.

Почавши з критики позитивізму за зведення аналізу науки до аналізу тільки готового знання, Кун потім сам відмовився від розробки питання про виникнення нового знання і звів його до вибору науковим співтовариством між двома вже наявними в наявності теоріям чи парадигмами - старою і новою. Але проблема вибору між старою і новою теорією не знімає, а, навпаки,припускає розкриття того, як виникає нове знання. Без цього неможливо створення закінченої, цілісної концепції розвитку науки.

Безперечно, що ця проблема відноситься до числа надзвичайно складних і важких. Критики Куна (особливо активним у цьому відношенні був Лакатос) звинувачують його в ірраціоналізмі на тій підставі, що Кун замість логічного пояснення того, чому наукове співтовариство відкидає стару теорію і приймає нову, висуває соціальні і психологічні аргументи

Критики Куна праві тільки в тому, що, стверджуючи в ряді місць своєї книги, начебто перехід до нової теорії може бути заснований лише на вірі в її майбутню чи плодовитість на неясному естетичному почутті, він фактично відходить від раціонального пояснення розвитку науки. Його твердження, що "формотворним інгредієнтом переконань, яких дотримується наукове співтовариство, завжди є особисті й історичні фактори - елемент, як видно,випадковий і довільний", дає підставу для такого висновку. Але відбулося це не по тим причинам, на які вказують його критики, а в силу того, що Кун відмовився від розгляду питання, як виникає нове знання. А не вирішивши його, неможливо зясувати і питання про критерій істинності знання. Звідси і відсутність обґрунтованого критерію вибору між конкуруючими теоріями.

Будь-яка концепція науки не може бути завершеною, закінченою, якщо вона не відповідає на запитання про рушійні сили її розвитку. Концепція Куна не відповідає на нього.

Якщо у відношенні питання виникнення нового знання Кун ще може сказати, що його цікавила не ця проблема - гносеологічна по своїй суті, а розкриття механізму перетворення наукових представлень безвідносно до того, як би вони не виникали, то у відношенні проблеми рушійних сил розвитку науки в нього немає і такого пояснення. Він просто виключив її з розгляду, вказавши в передмові, що не буде торкатися стосуватися "ролі технічних досягнень чи зовнішніх соціальних, економічних і інтелектуальних умов розвитку науки".

Кун визнає, що зовнішні фактори мають першорядне значення для розуміння наукового прогресу. Однак проблема взаємодії науки і суспільства, впливи соціальних факторів на логічну структуру знань залишилася за межами концепції Куна.

Кун у своїй книзі поставив значно більше питань, чим зміг вирішити. Але треба віддати йому належне. Він зумів їх так сформулювати і розвити, що вони залучили до себе пильну увагу. Вона важлива не стільки тим, яке рішення запропоноване в ній, скільки тем, що вона в значній мірі стимулювала і продовжує стимулювати дослідження в цьому напрямку.

2. Різноманітність поглядів на проблему розвитку науки

2.1 Карл Поппер і проблема демаркації

Поппер характеризує свої інтереси в області філософії науки в такий спосіб: "У той час мене цікавило не питання про те, "коли теорія істинна?", і не питання, "коли теорія прийнятна?" Я поставив перед собою іншу проблему. Я хотів провести розходження між наукою і псевдонаукою, прекрасно знаючи, що наука часто помиляється і що псевдонаука може випадково наштовхнутися на істину. "

Найбільш розповсюджена відповідь на це питання полягала у тому, що наука відрізняється від чи псевдонауки від "метафізики" своєю опорою на факти,своїм емпіричним методом. Концепція, що у цей час активно розвивалася в рамках так називаного "Віденського гуртка" і йшла від одного з найбільших філософів початку століття Л. Витгенштейна, стверджувала, що до науки належать тільки ті положення, що виводяться з за відомо істинних положень чи спостережень, що можуть бути верифіковані за допомогою цих положень. Звідси випливало, що будь-яка теорія, що претендує на те, щоб бути науковою, повинна бути виведена з досвіду.

Поппер справедливо не сприймає цієї тези. Спостереження, з його погляду, уже припускає деяку теоретичну установку, деяку вихідну гіпотезу. Не можна просто спостерігати, не маючи для цього ніяких передумов. Спостереження завжди вибіркове і цілеспрямоване: ми виходимо з визначеної задачі і спостерігаємо тільки те, що потрібно для рішення цієї задачі.

До сказаного можна додати, що будь-яка розвита теорія формулюється не для реальних, а для ідеальних обєктів. У механіці, наприклад, це - матеріальні точки, абсолютно тверді тіла, ідеальні рідини і т. д. Іншими словами, теорія будується на базі передумов, що прямо суперечать досвіду. Як же в такому випадку вона може випливати з досвіду?

Що ж пропонує сам Поппер? Його ідея дуже проста і красива, хоча, як ми побачимо трохи нижче, теж наштовхується на ряд істотних труднощів. Суть ідеї зводиться до наступного: "Критерієм наукового статусу теорії є можливість її фальсифікувати, спростувати, чи перевірити". Підтвердити фактами можна будь-яку теорію, якщо ми спеціально шукаємо таких підтверджень, але гарна теорія повинна насамперед давати підстави для її спростування. Будь-яка гарна теорія, вважає Поппер, є деякою забороною, тобто забороняє визначені події. Чим більше теорія забороняє, тим вона краща, тому що тим більше вона ризикує бути спростованою.

Не важко побачити, що вся концепція Поппера має яскраво виражений нормативний характер. Мова йде про те, як повинний працювати вчений, щоб залишатися в рамках науки, яким вимогам повинні задовольняти ті теорії, що він будує.

А що таке наука і чим визначаються її межі, крім критерію самого Поппера, - це питання в даному контексті просто не виникає.

Але наука живе своїм власним життям, і дуже швидко виявляється, що критерій Поппера не працює. Історія показує, що теорії живуть, розвиваються і навіть процвітають, незважаючи на протиріччя з експериментальними даними.

2.2 Концепція дослідницьких програм І. Лакатоса

Очевидні недоліки фальсификаціонизму Поппера намагався перебороти І. Лакатос у своїй концепції дослідницьких програм. При достатній спритності,думає він, можна протягом тривалого часу захищати будь-як теорію, навіть якщо ця теорія помилкова. Тому варто відмовитися від попперовскої моделі, у якій за висуванням деякої гіпотези випливає її спростування. Жоден експеримент не є вирішальним і достатнім для спростування теорії.

У чому ж суть концепції Лакатоса? "Картина наукової гри, - пише він, - яку пропонує методологія дослідницьких програм, дуже відмінна від подібної картини методологічного фальсифікаціонизму. Вихідним пунктом тут є не установлення фальсифікованої. гіпотези, а висування дослідницької програми". Лакатос думає, що теорія ніколи не фальсифікується, а тільки заміщається іншою, кращою теорією. Якщо одна дослідницька програма прогресивно пояснює більше, ніж інша, з нею конкуруюча, то перша витісняє другу.

Лакатос визнає, що в конкретній ситуації "дуже важко вирішити. у який саме момент визначена дослідницька програма безнадійно регресувала чи одна з двох конкуруючих програм одержала вирішальну перевагу над іншою". Це в значній мірі позбавляє його концепцію нормативного характеру.

2.3 Нормальна наука Т. Куна

Крутий поворот у підході до вивчення науки зробив Томас Кун. Наука, чи точніше, нормальна наука, відповідно до Куна, - це співтовариство вчених, обєднаних досить твердою програмою, яку Кун називає парадигмою і яка цілком визначає, з його погляду, діяльність кожного вченого. Саме парадигма як деяке над особистісне утворення виявляється в Куна в центрі уваги. Саме зі зміною парадигм звязує він корінні зміни в розвитку науки - наукові революції.

Нормальна наука, - пише Кун, - це "дослідження, що міцно спирається на одне чи кілька минулих досягнень - досягнень, що протягом деякого часу визнаються визначеним науковим співтовариством як основа для розвитку його подальшої практичної діяльності".

Минулі досягнення, в основі яких лежать традиції, виступають як парадигми. Найчастіше під цим розуміється деяка досить загальноприйнята теоретична концепція типу системи Коперника, механіки Ньютона, кисневої теорії Лавуазьє і т. п. Зі зміною концепцій такого роду Кун насамперед і звязує наукові революції. Конкретизуючи своє уявлення про парадигму, він уводить поняття про дисциплінарну матрицю, до складу якої включає наступні чотири елементи:

1. Символічні узагальнення типу другого закону Ньютона, закону Ома, закону Джоуля-Ленца і т. д.

2. Концептуальні моделі, прикладами яких можуть служити загальні твердження такого типу: "Теплота являє собою кінетичну енергію частинок, з яких складається тіло" чи "Усі сприймані нами явища існують завдяки взаємодії в порожнечі якісно однорідних атомів".

3. Ціннісні установки, прийняті в науковому співтоваристві і проявляють себе при виборі напрямків дослідження, при оцінці отриманих результатів і стану науки в цілому.

4. Зразки рішень конкретних задач і проблем, з якими неминуче зіштовхуєтьсяв же студент у процесі навчання.

У чому ж складається діяльність вченого в рамках нормальної науки? Кунпише: "При ближчому розгляді цієї діяльності в історичному чи контексті в сучасній лабораторії створюється враження, ніби-то природу намагаються втиснути в парадигму, як у заздалегідь збиту і досить тісну коробку. Мета нормальної науки ні в якій мері не вимагає пророкування нових видів явищ:явища, що не вміщаються в цю коробку часто, по суті, взагалі упускаються з виду. Вчені в руслі нормальної науки не ставлять собі мети створення нових теорій, звичайно до того ж вони нетерпимі і до створення таких теорій іншими".

Концепція Куна виглядала б порожньою фантазією, якби йому не удалося переконливо показати, що нормальна наука здатна успішно розвиватися. Кун,однак, це показав, показав, що традиція є не гальмом, а, навпроти,необхідною умовою швидкого нагромадження знань.

І дійсно, сила традиції саме в тому і полягає, що ми постійно відтворюємо ті самі дії, той самий спосіб поводження все знову і знову при різних, узагалі кажучи, обставинах. Тому і визнання тієї чи іншої теоретичної концепції означає постійні спроби осмислити з її точки зору все нових і нових явищ,реалізуючи при цьому стандартні способи аналізу чи пояснення. Це організує наукове співтовариство, створюючи умови для взаєморозуміння і порівнянності результатів, і породжує ту "індустрію" виробництва знань, що ми і спостерігаємо в сучасній науці.

Але мова зовсім не йде при цьому про створення чогось принципово нового. По образному виразу Куна, учені, що працюють у нормальній науці, постійно зайняті "наведенням порядку", тобто перевіркою й уточненням відомих фактів, а також збором нових фактів, у принципі передвіщених чи окреслених теорією. Хімік, наприклад, може бути зайнятий визначенням складу все нових і нових речовин, але саме поняття хімічного складу і способи його визначення вже задані парадигмою. Крім того, у рамках парадигми ніхто вже не сумнівається, що будь-яка речовина може бути охарактеризоване з цього погляду.

Таким чином, нормальна наука дуже швидко розвивається, накопичуючи величезну інформацію і досвід рішення задач. І розвивається вона при цьому не всупереч традиціям, а саме в силу своєї традиційності. Розумінням цього факту ми і зобовязані Томасові Куну. Його з повним правом можна вважати засновником вчення про наукові традиції. Звичайно, на традиційність у роботі вченого і раніше звертали увагу, але Кун уперше зробив традиції центральним обєктом розгляду при аналізі науки, додавши їм значення основного фактора, що конституює, у науковому розвитку.

Не важко бачити, що концепція Куна знаменує вже зовсім інше бачення науки в порівнянні з нормативним підходом Віденського кружка чи К. Поппера. У центрі уваги останніх - учений, що приймає рішення і виступає як визначальна і рушійна сила в розвитку науки. Наука тут фактично розглядається як продукт людської діяльності. Тому украй важливо відповісти на запитання: якими критеріями повинний керуватися вчений, до чого він повинний прагнути? У моделі Куна відбувається повна зміна ролей: тут уже наука в особі парадигми диктує ученому свою волю, виступаючи як деяка безлика сила, а вчений - це усього лише виразник вимог свого часу. Кун розкриває і природу науки як надособистісного явища: мова йде про традицію.

2.4 Труднощі і проблеми концепції Т. Куна

Концепція Т. Куна - це перша спроба побудувати модель науки як надособистісного явища. Куна цікавить не вчений і методи його роботи, а та програма, що навязує ученому свою волю, диктуючи йому, зокрема, і задачі,які він ставить, і методи, які він використовує. Вчений у рамках цієї моделі починає нагадувати шахову фігуру, що переміщується за визначеними правилами, включаючи й елементарні правила ходів, і принципи шахової тактики і стратегії.

Що нас не влаштовує в цій моделі? Причіпок може бути багато.

1. Кун не розкрив механізму наукових революцій, механізму формування нових програм, не проаналізував співвідношення таких явищ, як традиції і новації. Він і не міг цього зробити, тому що його концепція занадто синкретична для рішення подібного роду задач.

2. Програми, у яких працює вчений, Кун розуміє занадто сумарно і недиференційовано, що створює ілюзію великої відособленості різних наукових дисциплін. Однак усвідомлення всього різноманіття цих програм приводить, як ми бачили, до протилежних труднощів, до втрати чітких дисциплінарних границь.

3. Вчений у Куна жорстко запрограмований, і Кун усіляко підкреслює його парадигмальность. Однак, якщо програм досить багато, те вчений здобуває волю вибору, що, імовірно, повинне істотно змінити картину.

4. Модель Куна неспецифічна і не вирішує проблему демаркації, тому що очевидно, що парадигмальность присуща не тільки науці, але й іншим сферам культури і людської діяльності взагалі. Але рішення цієї проблеми потрібно,імовірно, шукати вже не на шляху формулювання нормативних вимог,пропонованих до чи діяльності її продуктам, а на шляху аналізу науки як цілого, як надособистісного утворення.

Подолання всіх зазначених труднощів припускає побудова більш багатої моделі науки.

3. Суперечка про наукову раціональність

Наука і наукове знання, що раніше вважалися знаряддями Благого і Морального Розуму, використовувалися в нашому столітті як засоби досягнення технологічної і військової переваги. Але експлуатувалися не тільки досягнення, але і добре імя науки. Примарні концепції і задуми виряджалися в тогу науковості, обтісування мас також велося від імені науки. Тому гносеологічна і методологічна проблема визначення меж науки і науковості набувала сенсу, що далеко виходить за рамки академічного інтересу. Установити ці границі - значило покласти (хоча б думкою) межі експансії ідеології, дати основу для її критики. Концепція "демаркації" К. Поппера,протипоставлена позитивістським (логико-эмпирицистским) програмам обґрунтування наукового знання, одержала широке визнання і лягла в основу "критичного раціоналізму". Узявши за зразок (парадигму) Велику Науку, "критичний раціоналізм" призвав направити силу людського інтелекту на критику всієї дійсності - усього, що існує в людині, суспільстві і природі. Для цієї сили не було нездоланних перешкод. Розум відкидає все зверх розумне, для нього немає недоторканних святинь, і навіть те, у що, здавалося б, "можна тільки вірити", піддано суду Розуму і чекає його вердикту. Але насамперед Розум направляє свою критичну міць на самого себе. Його судження, яким би статусом чи ступенем спільності вони не володіли, повинні бути піддані критиці (критичній перевірці, зіставленню з досвідом) як всяк і інші гіпотези, здогади, припущення. Таким чином, раціональність вважалась самокритикою Розуму, у якій останній виявляється і реалізується. Якщо раціональність знаходиться в критиці, то і критика повинна довести свою раціональність. Адже якщо навіть припустити, що існують абсолютні і безперечні критерії раціональності (тим самим виводячи їх з-під критики), то й у цьому випадку необхідною передумовою всякої раціональної дискусії є визнання всіма її учасниками цієї абсолютності і безперечності. Але таке можливо тільки, якщо учасники є раціоналістами.

Мета ученого, стверджує Кун, не істина (цей термін узагалі міг би в принципі бути виключений з описів наукової діяльності), а рішення концептуальних чи інструментальних "головоломок". Успіх винагороджується визнанням відповідного наукового співтовариства, думка людей, не включених у це співтовариство, узагалі не враховується чи враховується в незначній мері. Таким чином, питання про раціональність діяльності вченого вирішується в залежності від двох факторів: практичного успіху й оцінки цього успіху в колі однодумців. Тому, з одного боку, наукове співтовариство вкрай консервативне у своїх оцінках власної раціональності (тому що ця консервативність - умова єдності і спільності), з іншого боку - воно налаштоване майже завжди на повне заперечення "чужої" раціональності, що претендує на рішення тих же питань, над якими ламають голови члени даного співтовариства. Логічний аналіз ситуацій вибору може виявитися зовсім непридатний уже хоча б тому, що "парадигми" задають і свою власну логіку, а отже, у різних "парадигм"будуть і різні логіки. Замість горезвісної "Логіки наукового відкриття" (так в англійському варіанті називалася книга К. Поппера,) ми одержуємо"психологію дослідження", процесу, що охоплює і періоди "нормальної" науки, і "кризові" періоди. Саме психологія і соціологія покликані пояснювати, чому в "нормальні" періоди вчені завзято тримаються за прийняті ними теоретичні підстави рішення "головоломок", при цьому часто "жертвуючи пояснювальною силою" конкуруючих парадигм, іноді не звертаючи уваги навіть на виникаючі протиріччя між одержаними дослідними і поясненнями данними на підстав і засвоєних теоретичних догм, або намагаючись усунути ці протиріччя за рахунок "додаткових допущень" (гіпотез ad hoc), що не виводять за рамки "своєї парадигми", а в періоди "кризи" болісно шукають нові теоретичні"гештальти". Саме це і викликало рішучий протест К-Поппера. Адже згода з такою позицією, з його погляду, означало б ні мало, ні багато, як повну здачу позицій раціоналізму.

Кун дуже добре зрозумів, де знаходиться ахіллесова пята поп-періанського раціоналізму. Його критика і спрямована в це уразливе місце. Вона торкається двох центральних понять "критичного раціоналізму": поняття "істини" і поняття"раціональності". З поняттям "істини" у Поппера були складні відносини. З одного боку, він завжди називав себе "реалістом", тобто був упевнений, що наука досліджує реальні обєкти і її судження - це більш-менш вірні здогадки про те, яка є реальність "насправді ". З іншого боку, він був упевнений у тому, що ніяке емпіричне судження не може претендувати на точний і повний збіг з цією самою реальністю. Зате можна гарантувати, що всяка пропозиція науки, що суперечить фактам, повинна бути відкинута як помилкова. Тому наука в точності знає, які її судження помилкові, але не може гарантувати остаточної істинності жодного зі своїх суджень. Але що таке факти, здатні спростувати будь-як теоретичну гіпотезу? Раніше багатьох Поппер зрозумів і визнав так звану "теоретичну навантаженість" фактів, тобто їхня залежність від теоретичного знання, що дозволяє не тільки відбирати ті спостереження, що у своїй сукупності дають опис "фактів", але і витлумачувати їх саме як дані факти, а не щось інше. Але тоді виходить, що в суперечці фактів і теоретичних гіпотез насправді на стороні фактів виступають інші теорії, які самі по собі також потребують емпіричної перевірки. І, отже, не факти судять теорію, а одні теорії судять інші, тобто має місце спор різних здогадів і гіпотез. Таким чином, усе наукове знання має можливий (гіпотетичний) характер. З цього випливає, що судження наук, про реальність, якимсь чином "причетні" до істини, але ніколи не можна остаточно установити ступінь цієї причетності. Тому для того, щоб не змішувати свою точку зору з позицією"наївного реалізму" (для який істинність судження - це збіг його змісту з реальністю як такий), Поппер придумав витончену логічну концепцію, що дозволяє встановлювати зміни "істинностного" змісту в наукових судженнях у міру їх експериментальної перевірки. "У науці (і тільки в науці), - підкреслює Поппер, - можна говорити про справжній прогрес: про те, що ми знаємо більше, ніж раніше". У цьому змісті зміна "концептуальних каркасів" чи фундаментальних теорій сприяє науковому прогресу, якщо вона дозволяє одержувати більш правдоподібні наукові судження і при цьому рятує від конфліктів з відомими фактами. От чому так важливі "наукові революції" - це ті випадки в історії науки, коли зміна фундаментальних основ здатна різко збільшити "запас істинності", що міститься в корпусі наукового знання. Правда, це зовсім не захищає від того, що судження, нині визнані істиними, завтра виявляться помилковими під тиском "фактів". Але в цьому доля науки - вона неспинно йде вперед, відкидаючи свої власні припущення, і висуваючи все нові, будучи упевнена, що таким способом тільки і можна здійснювати пізнання світу. Це мужній (можна сказати, стоїчний) ідеал науки. Звичайно,він може бути підданий (і багаторазово піддавався) критиці. У суперечці ідеалу і реальності жодна зі сторін не має вирішальної переваги: якщо реальна історія відрізняється від "раціонального" ходу подій, то або дійсністьне розумна, або дефектний розум, що претендує на те, щоб диктувати свої закони дійсності. Однак ідеал усе-таки більш значимий, чим реальність, що відхиляється від нього, тому що він виступає як орієнтир людського поводження, що вказує убік духовного росту і, отже, матеріального буття. Якщо люди вибирають цей орієнтир, вони здатні змінювати дійсність, додаючи їй подібність з Розумом. Але куновский образ науки і її історії пориває з цим ідеалом. Вирішальна роль у проголошенні вердикту - науково чи ненауково,раціонально чи нераціонально - приділяється "колективному субєкту". Науковий процес, як його розуміє Кун, полягає в тому, що "наукове співтовариство" бере участь у конкурентній боротьбі з іншими співтовариствами за право виступати від імені наукової раціональності, а також зазнає тиску Великого Соціуму, тобто всього соціально-культурного життя суспільства, у якому наукові коллективи складають невелику частину. Ясно, що "за спиною" попперовского і куновского образів науки і наукової раціональності стоять різні світоглядні установки, різні ставлення обох мислителів до культурного ідеалу. Людська розумність, за Поппером, - це тільки більш-менш "правдоподібне" відображення "істинної раціональності", що володіє самостійним і самоцінним буттям. Успішність людських, у тому числі пізнавальних, дій, знаходиться в прямої залежності від ступеня"правдоподібності" цього відображення. Людська розумність, по Куну, - це те, що належить людині і змінюється разом з нею. Для нього це не ідеал, а реалістична характеристика умов, у яких знаходяться як окремі індивіди, так і людські колективи. Ці умови такі, що людина зобовязана, змушена постійно доводити свою раціональність не посиланнями на "чистий Розум", а успіхами своєї діяльності. Тому, досягаючи успіху, він вправі називати свою діяльність розумною, відстоюючи цей погляд перед обличчям конкуруючих з ним поглядів і представлень як про розумність, так і про успішність дій.

Висновок

Робота Т. Куна стала визначальним, по суті революційним кроком в нашому розумінні розвитку науки. І хоча книга породила багато дискусій та поставила і залишила невирішеними велику кількість запитань її значення важко переоцінити. Автор представляє цілісну концепцію розвитку науки, а не обмежується описом тих чи інших подій з історії науки. Ця концепція рішуче пориває з цілим рядом старих традицій в філософії науки. Він рішуче відкидає позитивізм - пануючу в з кінця XІX століття течію в філософії науки. На противагу позитивістській позиції в центрі уваги Куна не аналіз готових структур наукового знання, а розкриття механізму розвитку науки, тобто,власне кажучи, дослідження руху наукового знання. На відміну від широко розповсюдженого кумулятивістського погляду на науку, Кун не вважає, що наука розвивається по шляху нарощування знання. У його теорії нагромадження знань допускається лише на стадії нормальної науки.

Основною метою книги для Куна було: „ добитись зміни в сприйнятті та оцінці добре відомих усім фактів” і безперечну цю задачу автор виконав з честю. Кожна наукова революція змінює історичну перспективу для співтовариства, яке переживає цю революцію і відповідно впливає на структуру і напрямок подальших досліджень. Праця Т. Куна залишила великий простір для пошуків та розвитку не лише в царині філософії науки, дуже цікаво було б спробувати провести паралелі в інших галузях існування людського суспільства. Вона не є остаточною відповіддю на усі запитання, а швидше дороговказом нового перспективного напрямку розвитку.

Література

1. Кун Т. Структура научных революций: Сб.: Пер. С англ../ Т. Кун.-М.:ООО „Издательство АСТ”: ЗАО НПП „Ермак”, 2003.

2. Поппер К. Нищета историцизма. М., „Путь”, 1995.

3. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы М., Прогресс, 1983.

4. Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., «Наука», 1967

5. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., 1998

6. Философский Энциклопедический Словарь. М., Политиздат, 1987.

7. Введение в философию. Учебник для вузов. М., Политиздат, 1989.

8. Нарский И.С. Современная буржуазная философия: два ведущих течения начала 80-х годов ХХ века. М.: Мысль, 1983.

9. Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии ХХ века. М.: Мысль, 1983.

10. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. М.: Логос, 1996 г.

11. Современная западная философия: словарь. М.: Политиздат, 1991.


 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  


Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Структура наукових революцій | реферат

СтудентБанк.ру © 2022 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.