Главная   Заказать уникальную работу Технологія SOAP | лабораторная работа


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Технологія SOAP - лабораторная работа


Категория: Лабораторные работы
Рубрика: Программирование, компьютеры и кибернетика, ИТ технологии
Размер файла: 589 Kb
Количество загрузок:
180
Количество просмотров:
1332
Описание работы: лабораторная работа на тему Технологія SOAP
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Лабораторные работы для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Лабораторные работы, перейдите по ссылке Заказать Лабораторные работы недорого
Смотреть
Скачать
ЗаказатьЛабораторна робота

Технологія SOAP

? Мета: отримання практичних навиків обміну даними між прикладенням C++ Builder і базою даних інформаційної системи в компютерній мережі Internet з використанням технології SOAP.

? Завдання:

Створити оригінальну (!) розподілену інформаційну систему на основі технології SOAP на прикладі системи з наступною архітектурою клієнт-серверної взаємодії:

· клієнтське прикладення де-небудь з Internet споживає Web-сервіс;

· Web-сервіс (через SOAP) виставляє обєктні методи;

· обєктні методи звертаються до віддалених даних де завгодно на Web.

Технологія SOAP

Малюнок 1

Клієнт SOAP використовує спеціальний UDDI-реєстр для локалізації Web-сервісу. В більшості випадків, замість керування WSDL безпосередньо, прикладення SOAP буде сконструйовано так, щоб використовувати специфічний тип порту і стиль скріплення, і динамічно конфігуруватиме адресу сервісу, що викликається з метою узгодження з сервісом, знайденим за допомогою UDDI.

Клієнтське прикладення створює повідомлення SOAP, яке є XML-документом, здатним здійснювати необхідні операції запиту / відповіді.

Клієнт посилає SOAP повідомлення JSP або ASP-сторінці на Web-сервері, що слухає запити SOAP.

Сервер SOAP аналізує пакет SOAP і викликає відповідний метод обєкту в його області, передаваній в параметрах SOAP-документа. Перед ухваленням повідомлення SOAP-сервером вузли проміжної обробки можуть виконувати спеціальні функції, як вказано в заголовках SOAP.

Запрошуваний обєкт виконує позначену функцію і повертає дані SOAP-серверу, який запаковує відповідь в конверт SOAP. Потім сервер «кладе» конверт SOAP в обєкт відповіді (наприклад, сервлет або COM-обєкт), який і посилається назад запитуючій машині.

Клієнт одержує обєкт, «знімає» конверт SOAP і посилає у відповідь документ програмі, що спочатку запитала його, завершуючи цикл запиту / відповіді.

Delphi дозволяє створювати як сервери, так і клієнти Web Services. Ми почнемо розгляд із створення сервера.

Створення сервера Web Services

Створення сервера Web Services в Delphi складається з наступних етапів:

1. Опис інтерфейсу сервера, тобто методів, які будуть доступні для виклику клієнту;

2. Реалізація методів сервера;

3. Створення проекту Delphi і включення в нього результатів перших двох кроків.

У Delphi при створенні сервера Web Services методи, доступні для виклику клієнту, описуються у вигляді invokable інтерфейсів. Invokable інтерфейс - це інтерфейс, для методів якого доступна RTTI (інформація про типи на етапі виконання). Для того, щоб із звичайного інтерфейсу зробити invokable досить вказати директиву компіляції {$M+}. Після цього всі нащадки і сам інтерфейс міститимуть RTTI. У ієрархії VCL вже є такий інтерфейс IInvokable. Таким чином, при написанні сервера простіше всього успадкувати інтерфейс IInvokable. Крім того, необхідно зареєструвати свій інтерфейс в invocation registry. Реєстрація дозволяє серверу визначити клас, що реалізовує методи інтерфейсу, а клієнту одержати опис методів, підтримуваних сервером. Реєстрація здійснюється викликом методу InvRegistry.RegisterInterface у секції initialization модуля.

Оскільки інтерфейс використовується не тільки сервером, але і клієнтом, то бажано визначити його в окремому модулі Delphi.

Для прикладу ми розробимо сервер, який здійснюватиме перерахунок грошей з ? у гривні і назад. У RAD Delphi оберімо пункт меню File | New | Unit. У одержаному порожньому модулі визначимо інтерфейс сервера:

unit u_Intrf;

interface

type

IEncodeDecode = interface(IInvokable)

[{9298D805-A2FB-4860-994E-11CC5BD36025}]

// Конвертація Евро в Гривни

function EuroToUk(Value: Currency): Currency; stdcall;

// Конвертація Гривнею в Евро

function UkToEuro(Value: Currency): Currency;

stdcall;

end;

implementation

uses InvokeRegistry;

initialization

InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(IEncodeDecode));

end.

Зверніть увагу, що рядок [{9298D805-A2FB-4860-994E-11CC5BD36025}] - це GUID інтерфейсу. Для коректної роботи прикладу необхідно згенерувати його, а не вводити уручну або копіювати з наведеного тексту. Генерація GUID в RAD Delphi викликається натисненням Ctrl+Shift+G.

У разі використання у функціях інтерфейсу скалярних типів даних генерація SOAP-повідомлень відбувається автоматично без додаткових зусиль з боку програміста. Якщо потрібно використовувати складні типи даних, такі як статичні масиви, набори і класи, то необхідно створити і зареєструвати клас-спадкоємець від TRemotableXS і перевизначити методи XSToNative і NativeToXS. Дані методи конвертують строкове і бінарне представлення даних одне в одне.

Найбільш простим способом реалізації інтерфейсу на сервері є створення і реєстрація в invocation реєстрі класу-спадкоємця від TInvokableClass. Клас TInvokableClass має дві чудові особливості:

· Invocation реєстр знає про те, як створити екземпляр цього класу і його спадкоємців при запиті клієнтом викликів методів інтерфейсу;

· Оскільки клас TInvokableClass є спадкоємцем від TInterfacedObject, то він уміє звільнити память у разі, коли кількість посилань на нього дорівнює 0, що полегшує програмісту життя.

Текст модуля реалізації представлено далі:

unit u_Impl;

interface

uses InvokeRegistry, u_Intrf;

type

TEncodeDecode = class(TInvokableClass, IEncodeDecode)

protected

function EuroToUk(Value: Currency): Currency; stdcall;

function UkToEuro(Value: Currency): Currency; stdcall;

end;

implementation

{ TEncodeDecode }

function TEncodeDecode.UkToEuro(Value: Currency): Currency;

begin

Result := Value / 6.2;

end;

function TEncodeDecode.EuroToUk(Value: Currency): Currency;

begin

Result := Value * 6.2;

end;

initialization

InvRegistry.RegisterInvokableClass(TEncodeDecode);

end.

У випадку, якщо Ви не хочете успадковувати клас від TInvokableClass, необхідно створити і зареєструвати метод-фабрику класу, який зможе створювати екземпляри класу. Метод повинен бути типу TCreateInstanceProc = procedure(out obj: TObject). При цьому екземпляр повинен уміти ліквідовувати себе, якщо кількість посилань використовуючих його клієнтів стане нульовою. При реєстрації такого класу методу InvRegistry.RegisterInvokableClass другим параметром необхідно передати імя методу-фабрики класу.

Залишився останній крок - створення проекту прикладення. У RAD оберімо команду меню File | New | Other і із закладки WebServices оберімо значок SOAP Server Application. Буде виведений діалог вибору формату прикладення Web Services (мал. 2).

Малюнок 2

Оберімо формат CGI Stand-alone executable. При цьому буде створений проект з Web-модулем, що містить три компоненти: HTTPSoapDispatcher, HTTPSoapPascalInvoker, WSDLHTMLPublish (мал. 3).

Малюнок 3

· HTTPSoapDispatcher одержує і обробляє SOAP-повідомлення, перенаправляючи їх invoke інтерфейсам, зареєстрованим у прикладенні. Таким чином HTTPSoapDispatcher є диспетчером, відповідальним за прийом, розподіл і відправку SOAP-повідомлень. Інтерпретація запитів і виклик методів інтерфейсів здійснюється іншим компонентом, вказаним у властивості Dispatcher (HTTPSoapPascalInvoker1).

· HTTPSoapDispatcher автоматично реєструє себе в Web-модулі, як автодиспетчуємий. При цьому всі запити передаються HTTPSoapDispatcher, що позбавляє Вас від необхідності створювати оброблювачі запитів Web-модуля.

· WSDLHTMLPublish1 генерує і видає за запитом клієнта опис інтерфейсу сервера.

На запит про необхідність створення інтерфейсу необхідно клацнути по кнопці Yes (мал . 4.4).

Малюнок 4

У вікні діалогу, яке зявилося, треба задати імя служби (мал. 5).

Малюнок 5

Далі в проект необхідно підключити файли з описом і реалізацією інтерфейсу. Для цього в RAD оберімо команду меню Project | Add to project і у діалозі, що зявився, оберімо модулі з описом і реалізацією методів інтерфейсу (мал. 6).

Малюнок 6

Тепер можна зберегти проект, побудувати його і розташувати одержаний виконуваний файл у каталозі c:InetpubScripts Web-сервера IIS. Сервер готовий до роботи.

Створення клієнта Web Services

Умовно розробку клієнта можна розділити на дві частини:

· Отримання опису інтерфейсу сервера;

· Написання коду виклику методів сервера.

У разі розробки сервера на Delphi існує модуль з описом інтерфейсу сервера на мові Object Pascal, т.ч перший етап може бути пропущений. У випадку якщо сервер був розроблений із використанням інших мов або модуль з описом інтерфейсу недоступний, необхідно одержати опис інтерфейсу у форматі WSDL або XML. Перший варіант - це попросити файл з описом у розроблювача, другий - згенерувати опис самому. Для цього досить запустити Web-браузер і в рядку адреси набрати команду: http://<імя сервера>/<папка Scripts>/< імя прикладення-сервера>/wsdl. У даному прикладі сервер розташовано на локальному компютері, як Web-сервер IIS, тому рядок адреси виглядає так: http://localhost/Scripts/SOAPServerProject.exe/wsdl. При цьому на екран буде виведена таблиця з описом інтерфейсів сервера (мал. 7).

Малюнок 7

Необхідно обрати в таблиці інтерфейс IEncodeDecode, що цікавить нас, при цьому буде згенеровано опис інтерфейсу у форматі XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

- <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="IEncodeDecodeservice" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/">

- <message name="EuroToUk0Request">

<part name="Value" type="xs:double" />

</message>

- <message name="EuroToUk0Response">

<part name="return" type="xs:double" />

</message>

- <message name="UkToEuro1Request">

<part name="Value" type="xs:double" />

</message>

- <message name="UkToEuro1Response">

<part name="return" type="xs:double" />

</message>

- <portType name="IEncodeDecode">

- <operation name="EuroToUk">

<input message="tns:EuroToUk0Request" />

<output message="tns:EuroToUk0Response" />

</operation>

- <operation name="UkToEuro">

<input message="tns:UkToEuro1Request" />

<output message="tns:UkToEuro1Response" />

</operation>

</portType>

- <binding name="IEncodeDecodebinding" type="tns:IEncodeDecode">

<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />

- <operation name="EuroToUk">

<soap:operation soapAction="urn:u_Intrf-IEncodeDecode#EuroToUk" style="rpc" />

- <input message="tns:EuroToUk0Request">

<soap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:u_Intrf-IEncodeDecode" />

</input>

- <output message="tns:EuroToUk0Response">

<soap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:u_Intrf-IEncodeDecode" />

</output>

</operation>

- <operation name="UkToEuro">

<soap:operation soapAction="urn:u_Intrf-IEncodeDecode#UkToEuro" style="rpc" />

- <input message="tns:UkToEuro1Request">

<soap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:u_Intrf-IEncodeDecode" />

</input>

- <output message="tns:UkToEuro1Response">

<soap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:u_Intrf-IEncodeDecode" />

</output>

</operation>

</binding>

- <service name="IEncodeDecodeservice">

- <port name="IEncodeDecodePort" binding="tns:IEncodeDecodebinding">

<soap:address location="http://localhost/Scripts/SOAPServerProject.exe/soap/IEncodeDecode" />

</port>

</service>

</definitions>

Збережіть його у файлі IEncodeDecode.xml. Отже, тим або іншим способом файл з описом у форматі XML опинився у нас в руках, тепер необхідно експортувати його в Delphi. При експорті Delphi згенерує модуль з описом інтерфейсу на мові Object Pascal. Оберімо команду меню File | New | Other, перейдемо на закладку WebServices і оберімо ікону WSDL Importer. При цьому на екрані зявиться діалог імпорту опису (мал. 4.8).

Використовуючи кнопку діалогу, вкажемо одержаний раніше файл SOAPClient.xml, і натиснемо кнопку Finish. Модуль Delphi з описом інтерфейсу готовий.

Малюнок 8

// ************************************************************************ //

// The types declared in this file were generated from data read from the

// WSDL File described below:

// WSDL : D:SOAPSOAPClientIEncodeDecode.xml

// Encoding : utf-8

// Version : 1.0

// (05.02.2006 10:06:04 - 1.33.2.5)

// ************************************************************************ //

unit IEncodeDecode1;

interface

uses InvokeRegistry, SOAPHTTPClient, Types, XSBuiltIns;

type

// ************************************************************************ //

// The following types, referred to in the WSDL document are not being represented

// in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred

// to but never[!] declared in the document. The types from the latter category

// typically map to predefined/known XML or Borland types; however, they could also

// indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.

// ************************************************************************ //

// !:double - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

// ************************************************************************ //

// Namespace : urn:u_Intrf-IEncodeDecode

// soapAction: urn:u_Intrf-IEncodeDecode#%operationName%

// transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

// style : rpc

// binding : IEncodeDecodebinding

// service : IEncodeDecodeservice

// port : IEncodeDecodePort

// URL : http://localhost/Scripts/SOAPServerProject.exe/soap/IEncodeDecode

// ************************************************************************ //

IEncodeDecode = interface(IInvokable)

[{2F701C83-3E4D-2403-7EA6-5BC2C987131C}]

function EuroToUk(const Value: Double): Double; stdcall;

function UkToEuro(const Value: Double): Double; stdcall;

end;

function GetIEncodeDecode(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): IEncodeDecode;

implementation

function GetIEncodeDecode(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): IEncodeDecode;

const

defWSDL = D:SOAPSOAPClientIEncodeDecode.xml;

defURL = http://localhost/Scripts/SOAPServerProject.exe/soap/IEncodeDecode;

defSvc = IEncodeDecodeservice;

defPrt = IEncodeDecodePort;

var

RIO: THTTPRIO;

begin

Result := nil;

if (Addr = ) then

begin

if UseWSDL then

Addr := defWSDL

else

Addr := defURL;

end;

if HTTPRIO = nil then

RIO := THTTPRIO.Create(nil)

else

RIO := HTTPRIO;

try

Result := (RIO as IEncodeDecode);

if UseWSDL then

begin

RIO.WSDLLocation := Addr;

RIO.Service := defSvc;

RIO.Port := defPrt;

end else

RIO.URL := Addr;

finally

if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then

RIO.Free;

end;

end;

initialization

InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(IEncodeDecode), urn:u_Intrf-IEncodeDecode, utf-8);

InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(IEncodeDecode), urn:u_Intrf-IEncodeDecode#%operationName%);

end.

Переходимо до другого етапу - безпосередньому створенню клієнта. Створимо заготівку нового додатку командою File | New | Application. На головній формі розташуймо рядок введення, дві кнопки і компонент HTTPRIO із закладки WebServices (мал. 9).

Малюнок 4.9

Компонент HTTPRIO призначений для виклику серверів через SOAP. Вкажемо у властивості URL значення http://localhost/Scripts/SOAPServerProject.exe/soap/IEncodeDecode, - шлях до сервера. Далі включимо в проект модуль Delphi з описом інтерфейсу сервера і вкажемо його в секції uses головної форми проекту.

Тепер можна переходити до написання коду виклику методів сервера. Оброблювачі подій натиснення на кнопки UkToEuro і EuroToUk виглядатимуть так:

procedure TForm1.UkToEuroClick(Sender: TObject);

var

X:IEncodeDecode;

R:Currency;

begin

X := HTTPRIO1 as IEncodeDecode;

R := X.UkToEuro(StrToCurr(Summa.Text));

ShowMessage(CurrToStr(R)+ ?);

end;

procedure TForm1.EuroToUkClick(Sender: TObject);

var

X:IEncodeDecode;

R:Currency;

begin

X := HTTPRIO1 as IEncodeDecode;

R := X.EuroToUk(StrToCurr(Summa.Text));

ShowMessage(CurrToStr(R)+Грн);

end;

Залишилося запустити проект на виконання і переконатися в його працездатності (мал. 10).

Малюнок 10


 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  


Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Технологія SOAP | лабораторная работа

СтудентБанк.ру © 2022 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.