Главная   Заказать работу Система управління витратами на підприємстві | дипломная работа


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Система управління витратами на підприємстві - дипломная работа


Категория: Дипломные работы
Рубрика: Менеджмент и трудовые отношения
Размер файла: 218 Kb
Количество загрузок:
1002
Количество просмотров:
13724
Описание работы: дипломная работа на тему Система управління витратами на підприємстві
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Дипломные работы для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Дипломные работы, перейдите по ссылке Заказать Дипломные работы недорого
Смотреть
Скачать
Заказать


исловість, машинобудування та металообробна, легка промисловість, рентабельність їхньої діяльності зменшилася більше ніж у 10 разів [10]. Але в останні роки ситуація дещо покращилася. Прибутки підприємств різних галузей економіки почали зростати з року в рік. Це говорить про те, що управління витратами стало більш ефективним, що цьому питанню на підприємствах приділяється значна увага. Так, за даними державного комітету статистики України, валовий прибуток підприємств у 2004 році значно збільшився порівняно з 2003 роком [28]. Але у 2005 році прибутки підприємств дещо знизилися, порівняно з 2004 роки. Причиною цього була політична нестабільність у країні, та як наслідок цього - економічний спад [29].

Спеціалісти й менеджери з обліку витрат несуть велику відповідальність з забезпечення такої системи управління витратами , яка б мала точні облікові дані, що необхідні для управлінських цілей, для визначення показників ефективності, прийняття стратегічних рішень щодо ціноутворення, складу продукції, технологічних процесів і розроблення нових виробів.

Нині одним з найефективніших методів економічних досліджень у науці управління є системний підхід, який розглядає об`єкт вивчення як частку цілого, і дає змогу краще уявити складні явища, а керівникам - зрозуміти організацію та ефективніше досягати цілей діяльності. Застосування системного підходу допомагає також глибше вивчити об`єкт, одержати повніше уявлення про нього, визначити причинно-наслідкові зв`язки між окремими частинами обєкта. Головною ознакою системного підходу є динамічність, взаємодія і взаємозвязок елементів, комплексність і цілісність. Зважаючи на те, яку роль відіграють витрати у розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів цього власників, постає потреба побудови ефективної системи управління витратами підприємства, що є процесом розроблення і прийняття управлінських рішень за всіма аспектами їхнього формування й розподілу на підприємстві. При цьому важливо зазначити, що витрати є основною складовою показника ефективності діяльності підприємства - прибутку, тому побудову системи управління витратами слід розглядати як комплексну систему управління чинниками, що прямо або опосередковано впливають на розмір прибутку.

Система управління витратами підприємства має ґрунтуватися на найдосконаліших формах і методах контролю й управління витратами. Метою контролю є виявлення стану, а метою управління - забезпечення роботи, яка відповідає первісним планам. На сьогоднішній день досвід підприємств в організації системи управління витратами зводиться переважно до перевірок виробничих показників, фінансових результатів, стану майна. Але за умови економічної зацікавленості у кінцевих результатах необхідна така система управління, функції якої зумовлені ефективністю використання ресурсів.

Що ж до економіки вітчизняних підприємств, то створення систем управління витратами перебуває на тому рівні, коли менеджери вже усвідомили її цінність, але ще не мають достатніх знань у цій сфері. На жаль, в Україні сьогодні бракує публікацій про проблеми створення ефективних систем управління, котрі враховують характерні риси вітчизняних підприємств і умови їхньої діяльності. Тому досить важко організувати налагоджену систему, яка б забезпечувала ефективну роботу підприємства шляхом формування інформації про витрати й доходи як основи для прийняття оптимальних управлінських рішень.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА “ПАВЛОГРАДСЬКОМУ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВІ”

2.1. Загальна характеристика підприємства

В травні 1965 року було створене Павлоградське управління тресту «Павлоградвугілля», а у 1975 році Павлоградське єнергоуправління увійшло до складу виробничого обєднання з виробітку вугілля «Павлоградвугілля»

У 1996 році законом України «Про підприємство», Наказом Президента України № 224 від 11.05.1994 р. «Про холдингові компанії, які створюються в процесі корпоратизації та приватизації», а також №116 від 07.02.1996 р. «Про структурну перебудову вугільної промисловості» згідно приказу Мінвуглепрому України від 16.09.1996 р. №463 «Про створення ГВАТ шляхом перебудови державних підприємств Мінвуглепрому в державні відкриті товариства» державне підприємство «Павлоградське енергопідприємство» перебудоване в державне відкрите акціонерне товариство «Павлоградське енергопідприємство» - дочірнє підприємство ВАТ «Павлоградвугілля». Філія ВАТ «Павлоградвугілля» «Павлоградське енергопідприємство» створена Наказом Фонду держмайна України від 28.11.2003 р. № 2145 «Питання реорганізації ВАТ «ДХК» «Павлоградвугілля».

Основним видом діяльності Павлоградського енргопідприємства є виробництво теплової енергії котельними підприємства, а також передача електроенергії.

Основною сировиною для виробництва теплової енергії є вугілля, яке надається шахтами ВАТ «Павлоградвугілля». Виробництво теплоенергії здійснюється котельними підприємства, які працюють на твердому паливі, що розташовані на шахтах ВАТ «Павлоградвугілля». Вони ж і є головними споживачами продукції енергопідприємства.

На балансі енергопідприємства знаходяться:

котельні - для виробітку теплової енергії для шахт та підприємств ВАТ «Павлоградвугілля» , а також котельні для виробітку теплової енергії для міст Тернівка та Першотравенськ.

Середньорічний обсяг теплоенергії складає 400 тис. ГКал.

- підстанції шахт ВАТ «Павлоградвугілля» для передачі електроенергії з обсягом послуг на суму більш ніж 2 млн. грн.

- повітряні та кабельні мережі для передачі електроенергії.

- виробнича та електротехнічна лабораторії, які надають спеціалізовані послуги шахтам та підприємствам ВАТ «Павлоградвугілля».

Основний персонал Павлоградського енергопідприємства:

- машиніст (кочегар) котельної

- апаратник ХВО

- оператор теплового пункту

- слюсар-ремонтник

- електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання

- електромонтер з обслуговування підстанцій

- електромонтер ОБВ

Статутний капітал підприємства у сумі 5542,5 тис. грн. згідно передавального балансу станом на 01.07.1996 р. та актом оцінки цілісного майнового комплексу від 17 вересня 1996 р. , затвердженого Міністерством вугільної промисловості.

Статутний капітал підприємства поділений на 22170000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Так як Павлоградське енергопідприємство надає свої послуги підприємствам та шахтам ВАТ «Павлоградвугілля» , то конкурентів у нього з надання аналогічних послуг немає.

Павлоградське енергопідприємство належить до Міністерства палива та енергетики України та є підприємством, що обслуговує вугільну промисловість, тому його функціонування в певній мірі залежить від стану розвитку вугільної промисловості. До проблем, які впливають на діяльність підприємства можна віднести відсутність передової технології, відсутність належної ремонтної бази, тривалий термін експлуатації обладнання.

Повна адреса Філії ВАТ «Павлоградвугілля» «Павлоградське енергопідприємство» - 51400, м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Степового Фронту, 9.

2.2. Характеристика технологічного процесу виробництва продукції

Технологічний процес - це процес переробки сировини та інших виробничих ресурсів з використанням певної технології в готову продукцію (послуги).

Технологія виробництва має велике значення в процесі виробництва. Від неї залежить сам результат виробництва та характеристики кінцевого продукту. Дотримання технології виробництва забезпечить якісний результат, а порушення технологічних умов негативно позначиться не лише на якостях кінцевого продукту, а й може спричинити виникнення небезпечної або навіть аварійної ситуації для працівників.

На підприємстві для здійснення технологічного процесу використовується тверде паливо (камяне вугілля), що поділяється на марки, кожна з яких має свої якісні характеристики.

Кожна котельня філії ВАТ ДХК “Павлоградвугілля” ” Павлоградське енергопідприємство“ працює на вугіллі різних марок. Розглянемо якість вугілля на котельних підприємства (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Якість вугілля на котельних підприємства за 1 кв. 2006 р.

Підприємство

Марка

вугілля

Зольність,

%

Волога,

%

Сірка,

%

Найнижча

теплота

згорання

Ккал / кг

Тернівська

котельні ш-ти

ДГр

23,3

12,8

1,57

5016

3-4 мкр.

к-т 13-25

6,3

13

1,48

6104

Степова

котельня ш-ти 1

33,3

6,9

1,4

5250

котельня ш-ти 2

Гр

33,3

6,9

1,1

5250

Ювілейна

котельня ш-ти

Гр

25,3

6,4

1,86

5383

Павлоградська

котельня ш-ти

ДГр

13,7

10,1

1,34

5623

Самарська

котельня ш-ти

Гр

23,2

10,8

1,35

5247

Дніпровська

котельня ш-ти

ДГр

32,8

10,2

1,16

4631

Зах.-Донбаська

котельня ш-ти

к-т 13-25

7,5

12,8

1,48

6104

блок №3

Гр

18,4

8,1

1,1

6009

Благодатна

 

 

 

котельня ш-ти

ДГр

11,4

11,8

1,18

5879

Герої космосу

 

 

 

котельня ш-ти

к-т 13-25

7

13

1,48

6104

ЦОФ

 

 

 

"Павлоградська"

к-т 13-25

7,3

13

1,48

6104

ДГр та Гр - це рядове вугілля, а к-т 13-25 - це концентрат вугілля, тобто це збагачене вугілля.

Видаток палива розраховується за формулою:

В = (Q х b) / k , (2.1.)

де В - видаток палива;б

Q - кількість виробленої теплової енергії;

b - питомий видаток палива на 1 Гкал;

k - коефіцієнт переводу в умовне паливо (тепловий коефіцієнт).

Питомі витрати палива при споживанні вугілля приймаються у відповідності до “Розрахункових питомих витрат палива на випуск тепло енергії котельними ВАТ ”Павлоградвугілля” від 10.02.2004 р.” з експертним висновком державної інспекції з енергозбереження № 04.В18 - 05.01024.75.11.3.-Н12 та згідно режимних карт.

Тепловий коефіцієнт переводу натурального палива в умовне паливо для вугілля (k) складає:

ДГ 13-25, k = 0,84 ДГр (Терн.), k = 0,61

Гр. (Ювіл.), k = 0,61 Гр (Сам.), k = 0,60

Гр. (Степ.), k = 0,69 ДГр (Дніп.), k = 0,60

Гр. (Павл.), k = 0,60 ДГр (Г-к), k = 0,58

Гр. (З-Д), k = 0,63 гр. (Сташ.), k = 0,61

ДгР (Благ.), k = 0,54

У 2006 році на котельних енергопідприємства фактична питома вага видатку палива склала 200,6 кг. у. п. / Гкал, замість запланованої 185,6 кг. у. п. / Гкал. Збільшення питомого видатку палива на виробіток теплової енергії котельними підприємства порівняно з нормованим обумовлено наступними причинами:

1. Для котельних, що використовують концентрат фракції 0-13, він поставлявся з підвищеною зольністю до 25,9 % (при нормі 16%).

2. Згідно ДСТУ 8183 - 86 “Вугілля кам яне й антроцит Донецького басейну для шарового зпалювання” у котельних повинне зпалюватися вугілля з зольністю 25 - 30%, а фактична зольність вугілля сягає 40%. Це призводить до зниження ККД котлів на 6 - 10%.

3. Значна частка вугілля дрібної фракції збільшила просипання вугілля на решітці. Так, за плановими втратами від механічного недорогу для топок прямого ходу у 11 % фактичне просипання сягає 15 - 16 %.

4. Через відсутність критих складів вугілля фактична вологість сягає 15% при нормі у 10%.

5. Нормована величина питомого видатку палива та еквівалентний коефіцієнт, що вказаний у розрахунковому балансі, прийняті на базі теоретичних розрахунків і планової характеристики палива. Для визначення фактичних ККД котлів, норм розходування палива, еквівалентних коефіцієнтів необхідна наладка кожного котла спеціалізованою організацією. Подібні наладки на підприємстві через відсутність коштів фінансування не здійснюються протягом останніх трьох років.

Що стосується готової продукції, то вона представлена у вигляді теплової енергії. Опалювальний сезон розпочинається тоді, коли температура повітря протягом трьох діб становить + 8 С. Теплова енергія, що виробляється котельними підприємства, є різною для кожного споживача за своєю температурою. Ця температура залежить від температурного графіку по кожному зі споживачів. Також вона залежить і від температури зовнішнього повітря. Так, кожне підприємство на початку опалювального сезону подає заявку на енергопідприємство, де вказує ту температуру, яка повинна бути в опалювальних мережах. Ця температура різна для кожного споживача. Також у заявці вказується обсяг тепломережі для кожної окремої котельної, видаток води, тиск у трубопроводі, що подає воду (пар), тиск у зворотньому трубопроводі , норму втрати. Також підприємство - споживач вказує по кожному місяцю окремо кількість теплової енергії, що споживається у Гкал та загальну кількість теплової енергії на весь опалювальний сезон. Замовник обовязково вказує тип водонагрівального котла та кількість теплової енергії та вугілля тієї чи іншої марки для гарячого водопостачання підприємства по кварталам. Приклад заявки можна знайти у додатку Б. Потім на базі існуючого на підприємстві температурного графіку, який враховує температуру зовнішнього повітря, необхідну споживачеві температуру, температуру в трубопроводі, що подає воду (пару) та температуру в зворотньому трубопроводі розраховується температура, з якою буде подаватися вода споживачеві. Температурного графіку представлений у додатку В.


Сутність технологічного процесу полягає в виробництві котельною установою, що працює на твердому паливі, теплової енергії.

Технологічний процес здійснюється за наступною технологічною схемою.

Повітря, необхідне для горіння, подається у топку котла за допомогою вентилятора (В13), а вода потрапляє до котла за допомогою живильного насосу (Н18). Димові гази з котла потрапляють в атмосферу через димову трубу (Т11) димососом (Д12).

Тверде паливо конвеєрами вуглеподачі (В1) потрапляє в бункера котлів (20). після цього тверде паливо закидувачами (З15) передається на решітку котлів (К17) та згорає у топці котлів. Після цього згорівши паливо у вигляді шлаку через бункер (Б14) потрапляє у ванну золовидалення (З23), потім транспортується в бункер (Б24) і, потрапляючи на конвеєр золовидалення (З22), видаляється з котельної.

Повітря, необхідне для горіння, по повітряводу (П25) забирається з котельної або вулиці вентилятором (В13) та подається до повітронагрівача (П9), де воно підігріває повітря, яке подається у топку.

Потім димові гази за рахунок розрідження, яке створюється димососом (Д12), подається до батарейного циклону (Ц10). Там димові гази очищуються від золи та залишків палива, що не згоріло, і вже очищеними подаються димососом до димової труби та потрапляють до атмосфери.

З батарейного циклону (Ц10) зола видаляється конвеєрами (К21). Сира вода потрапляє на фільтри ЖВО (Ф16), помякшується, а вже потім знекиснюється в деаераторі (Д19). Після цього вода за допомогою живильного насосу (Н18) потрапляє до барабану котла №2. Тут вода нагрівається, у котлі вода перетворюється на пару на радіаційних (Р8) та конвективних (К5) поверхнях нагріву та потрапляє до пароперегрівника (П6) через колектори (К4). Тут вода перегрівається та направляється до споживачів.

Для сепарації вологи з пари у верхньому барабані встановлені сепаратори пари (С23). На верхньому барабані встановлений монометр, водовимірні колонки та протизастережні клапани.

Що стосується живильної води, яка використовується під час технологічного процесу, то вона має наступні норми якості (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Норми якості живильної води

Показник

Водотрубних котлів

з робочим тиском пари

1,4 Мпа (14 кгс/см2)

Парових котлів

з робочим тиском

пари 1,4 Мпа (14кгс/см2)

і 1,8 Мпа (18кгс/см2)

Прозорість за шрифтом,

40

40

см, не менше

Загальна твердість,

20

15

мкг-екв/кг

Вміст зєднань заліза

не нормується

не нормується

(в перерахунку на Fe),

мкг/кг

Вміст розчиненого кисню

50

100

Значення Рн при 25 С

8,5-10,5

30

Вміст нафтопродуктів,

3

3

мг/кг

До основного устаткування підприємства належать:

- котлоагрегати;

- економайзери;

- повітронагрівачі.

Котлоагрегати використовуються двох видів:

- Парові котли з тиском до 0,07 КГС / см2 та з тиском до 13 КГС / см2. Це пристрої, що мають топку для спалювання палива та виробітку пари.

- Водогрійні котли з температурою до 115 С та вище 115С. Це пристрої, які мають топку для зпалювання палива та виробітку гарячої води.

Найбільш поширеними на підприємстві є котлоагрегати серії КЕ, а саме КЕ- 10-14С та котлоагрегати КВ - ТС, а саме КВ-ТСВ-10. Котлоагрегати серії КЕ - це котли низького тиску, з виробітком від 2,5 до 25 т / ч. Ці котли призначені для зпалювання твердого палива. Ці котлоагрегати двохбарабанні, вертикально - водотрубні з екранною топочною камерою та розвиненим конвективною сукупністю труб. Котлоагрегати цієї серії комплектуються шаровими механічними топками з пневмомеханічними закидувачами та решітками зворотнього ходу, призначеними для зпалювання камяного та бурого вугілля та працюючими за завищених напругах дзеркалу горіння. Топочні камери створені боковими екранами, фронтовою та задніми стінками з вогнеупорної цегли.

Котлоагрегати серії КВ -ТС розроблені з урахуванням максимального рівня заводської блочності та уніфікації деталей, елементів та вузлів котлоагрегатів, працюючих на різних видах палива. Для цих котлоагрегатів прийняті обмеження з виду та якості палива: не підлягають спаленню високозольне, високовологе буре вугілля , відходи вуглезбагачення , вугілля з теплотою згорання < 2800 Ккал / кг, а також сланці, торф та інші види твердого палива з великим вмістом сірки. Ці котлоагрегати призначені для шарового спалювання твердого палива з повітронагрівачем. Топочна камера має горизонтальний вигляд. Конвективна поверхня нагріву розташована у вертикальній шахті з підйомним рухом газів. Повітронагрівач котлоагрегату розташований за межами конвективної шахти. Схема циркуляції у даних котлоагрегатах наступна: поступовий рух води по поверхні нагріву, вхід - у нижчий колектор лівого бокового топочного екрану, вихід - з нижнього лівого колектору конвективного блоку. Обмурівка натрубна, каркасу немає. Топочний та конвективний блоки мають опори, приварені до нижніх колекторів котлоагрегату.

Розглянемо основні технічні характеристики котлоагрегатів КЕ - 10- 14С та котлоагрегатів марки КВ-ТСВ-10.

Усі дані представимо у вигляді табл. 2.3 та табл.2.4.

Таблиця 2.3.

Технічні характеристики котлоагрегатів серії КЕ-10-14С

Перелік показників

Значення

Номінальний виробіток т / год.

10

Робочий тиск пари, КГС / см2

14

Стан пари

Ненасичений

Температура живильної води, С

100

Повна поверхня нагріву, м2

244,2

У тому числі:

радіаційна

30,3

конвективна

213,9

Водяний обсяг, м3

9,85

Температура, С:

холодне повітря

20

газів за котлом

310

газів за економайзером

160

ККД котлоагрегату

83,4

Розрахунковий видаток палива, кг /год.

2270

Видима теплова напруга дзеркала горіння, 103 Ккал / (м2хгод.)

1070

Видима теплова напруга топочного обєму , 10^3 Ккал / (м3хгод.)

290

Протидія, кгс / м2

77,5

Розміри по обмуровці, мм

довжина

6335

ширина

3135

висота

4355

Маса, т

16,54

Число поставочних блоків

1

Таблиця 2.4Технічні характеристики водогрійниого котлоагрегату КВ-ТС-10

Найменування показника

Значення

1

2

Номінальний тепловиробіток, Гкал / год.

10

Тиск води, КГС / см2

розрахункове

25

мінімальне на виході з котла

8

Температура води, С

на вході

70

на виході

150

Видаток води, С

123,5

Гідравлічна протидія, КГС / см2

1,2

Температура виходячих газів, С

205

Температура гарячого повітря, С

212

ККД за номінальної навантаженості,%

82,8

Видаток палива, кг / год.

3140

Теплонапруга топочного обєму, 10 3 Ккал / (м3хгод.)

305

Обєм топочної камери, м3

38,5

Поверхня нагріву, м2

радіаційна

55,9

конвективна

110,8

повітрепідігрівача

364

Протидіягазового тракту, КГС/ м2

100

Протидія повітряного коробу та повітрепідігрівача, КГС /м2

110

Основні параметри, мм:

глибина топочної камери

3904

ширина топочної камери

2880

глибина конвективної шахти

768

ширина конвективної шахти

2944

ширина по обмуровці

3200

довжина по обмуровці

6400

висота

5850

ширина габаритна

5580

висота габаритна

9515

Маса, т:

топочного блоку

4,06

конвективного блоку

5,36

повітряпідігрівача

5,33

повна маса котлоагрегату

22,13

Економайзер - це пристрій, призначений для нагріву живильної води, що потрапляє у паровий котел. Для нагріву використовуються димові гази, які виходять з котла.

Повітрепідігрівач - це пристрій, призначений для підігріву повітря після вентилятора. Використовує тепло димових газів.

На підприємстві використовується монометр для виміру тиску, при чому вони поділяються на такі види:

- технічні;

- електроконтактні (ЕКМ);

- кисневі;

- ацетиленові;

- пропанові.

Кожний з видів монометрів має свої характеристики. Розглянемо ці характеристики, що наведені у табл. 2.5.

Таблиця 2.5.

Характеристики манометрів

Вид монометру

Марка

Клас

точності

Ліміт виміру,

КГС / см2

Діаметр,

мм

Колір

 Технічні 

 

МТП, МП,

МП3, МП5

(котловий)

1,6-2,5

0-60

160

 Електроконтактні

ЕКМ

1,6-2,5

0-60

160

 Кисневі

МТ

2,5-4

0-25

50-60

блакитний

 Ацетиленові

МТ

2,5-4

0-4

50-60

сірий

 Пропанові

МТ

2,5-4

0-6

50-60

червоний

Ліміти виміру регламентовані ДСТУ і коливаються у наступних межах (ГКС /см2):

0-0,6 0-10

0-1 0-16

0-1,6 0-25

0-2,5 0-40

0-4 0-60

0-6

Таким чином слабким місцем у технології виробництва є те, що велика кількість тепла, яке могло б бути використано в процесі виробництва готової продукції, втрачається. Саме цей момент потрібно вирішити, бо це призводить до додаткових витрат підприємства.

2.3. Аналіз обсягу надання послуг

Аналіз обсягу надання послуг значною мірою впливає на розмір витрат, які несе підприємство. Проаналізуємо обсяг наданих підприємством послуг за 2005 та 2006 роки у вартісному та натуральному виглядах (табл.2.6.).

Таблиця 2.6.

Аналіз надання послуг з виробітки теплової енергії

Показник

2005р.

2006р.

Абсолют.

Відносне

% вик.

План

Факт

План

Факт

відхилення

відхилення,(%)

плану

План

Факт

План

Факт

Обсяг послуг

в натуральному

вираженні

(Гкал)

334578

337567

305251

304070

-9327

-33497

-8,77

-9,92

90,08

Обсяг послуг

в вартісному

вираженні

( тис.грн.)

26187

26846

25119

25002

-1068

-1844

-4,08

-6,87

93,13

Таким чином, з табл. 2.6 видно, що у 2005 році послуги були надані у більшому обсязі, ніж було заплановано. Це повязане з тим, що опалювальний сезон у 2005 році був довшим, ніж очікувалося. А у 2006 році послуг надано менше, ніж це планувалося, що повязане зі скороченням опалювального сезону.

Таким чином, можна казати, що ні у 2005 році, ні у 2006 році план з обсягу послуг не був виконаний, але можна стверджувати, що у 2006 році, порівняно з 2005 роком відхилення від плану значно скоротилося, ніж у попередньому році. А це свідчить про позитивну тенденцію на підприємстві. Але, що стосується обсягу послуг взагалі, то він скорочується. Тобто у 2005 році було заплановано надати послуг на 26187 тис. грн., а уже у 2006 році у плані була закладена цифра у 25119 тис. грн. Це свідчить про те, що обсяги реалізації скорочуються. Це негативний момент для підприємства, бо знижує його прибуток.

2.4. Аналіз основних виробничих фондів підприємства

Основні виробничі фонди (ОВФ) представляють собою засоби виробництва, які приймають участь в декількох виробничих циклах та переносять свою вартість на готову продукцію частково у вигляді амортизаційних відрахувань [42].

ОВФ впливають на розмір витрат, які несе підприємство в процесі здійснення своєї виробничо - господарської діяльності, шляхом перенесення частини вартості у вигляді амортизаційних відрахувань на собівартість послуг.

Розглянемо рух виробничих фондів «Павлоградського енергопідприємства». Для цього заповнимо табл. 2.7 та табл. 2.8.

Таблиця 2.7

Рух основних засобів за 2005 рік, тис. грн.

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

Первісна вартість

Знос

Первісна

вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Будинки, споруди, та передавальні засоби

24224

12715

199

489

13083

1142

37506

14346

Машини та обладнання

18846

12762

1654

3841

291

221

1798

423

167

24473

14506

Транспортні засоби

393

369

58

25

16

16

28

103

17

563

398

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

190

97

10

15

28

28

25

-6

-1

181

93

Інші основні засоби

90

22

9

14

104

31

МНМА

638

349

83

18

14

360

-44

-43

659

652

Разом

44381

26314

2004

3881

0

353

279

2709

13573

1282

63486

30026

Таблиця 2.8

Рух основних засобів за 2006 рік, тис. грн.

 

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка ( дооцінка)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

 

Первісна вартість

Знос

 

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

 

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Будинки, споруди, та передавальні засоби

24206

11941

216

187

127

908

24235

12722

Машини та обладнання

17423

12209

1442

16

9

565

18849

12765

Транспортні засоби

393

354

15

393

369

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

141

101

63

5

204

106

Інші основні засоби

30

21

60

1

90

22

МНМА

241

230

375

6

6

106

610

330

Разом

42434

24856

2156

0

0

209

142

1600

0

0

44381

26314

Проаналізуємо рух основних фондів підприємства за допомогою розрахунку нижченаведених показників.

, (2.2)

де ОВЗсг - середнерічна вартість ОВЗ, тис. ...........Страницы: 1 | [2] | 3 | 4 | 5 |


......
Для просмотра полного текста работы, скачайте ее - бесплатно.


 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Система управління витратами на підприємстві | дипломная работа

СтудентБанк.ру © 2018 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.