Главная   Заказать работу Податкова система України | курс лекций


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Податкова система України - курс лекций


Категория: Курсы лекций
Рубрика: Финансы, деньги и налоги
Размер файла: 120 Kb
Количество загрузок:
627
Количество просмотров:
13162
Описание работы: курс лекций на тему Податкова система України
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Курсы лекций для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Курсы лекций, перейдите по ссылке Заказать Курсы лекций недорого
Смотреть
Скачать
Заказать


особи.

Обєктами нарахування збору є:

· для стаціонарних джерел забруднення - обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або безпосередньо у водний обєкт та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях;

· для пересувних джерел забруднення - обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини.

Ставки збору встановлені в залежності від виду забруднення в грн. за одну тону.

Суми збору юридичні особи нараховують самостійно на основі встановлених ставок і лімітів. Державні органи управління встановлюють ліміт викидів для субєктів господарської діяльності. За викиди забруднюючих речовин понад ліміт стягується плата у пятикратному розмірі до встановленої ставки в межах ліміту. Юридичні особи суму нарахованого збору в межах встановленого ліміту відносять на валові витрати підприємства, а сума нарахованого збору понад ліміт сплачують за рахунок чистого прибутку підприємства.

Збір сплачується щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом. Кошти, які надходять від цього збору розподіляються наступним чином:

· 70% - до місцевих фондів охорони навколишнього середовища;

· 30% - на рахунок Державного фонду охорони навколишнього середовища.

Запитання для самоперевірки

1. Хто є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища?

2. Що є обєктом оподаткування?

3. Вкажіть, що враховується при обчисленні суми збору?

4. В якому розмірі нараховується сума збору за викиди забруднюючих речових понад встановленого ліміту?

5. Вкажіть джерела сплати суми нарахованого збору за забруднення навколишнього природного середовища?

Питання 6. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Література:

1. Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмілярства" від 04. 09. 99

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства” від 29. 06. 99

3. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова система. Підруч. -Львів: Магнолія плюс 2004 с. 249-250

Під час вивчення Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства” від 29. 06. 99. №1170 (зі змінами та доповненнями) слід зясувати, що платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства є субєкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптовій і роздрібній торгівлі та у сфері громадського харчування алкогольні напої та пиво.

Базою оподаткування є виручка від реалізації алкогольних напоїв та пива, що одержана на кожному етапі реалізації в оптовій і роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування.

Ставка збору становить 1% від бази оподаткування (вся сума виручки від реалізації алкогольних напоїв та пива без виключення сум ПДВ і акцизного збору).

Суми збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно, виходячи з бази оподаткування та ставки збору.

Нараховані суми збору перераховуються платниками на спеціальний рахунок Державного казначейства щомісячно не пізніше 30 числа наступного місяця за звітним місяцем, в якому була отримана виручка.

Платники збору щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним подають до податкової інспекції за місцем свої реєстрації Звіт про суми нарахованого збору на бланку спеціального зразку.

Запитання для самоперевірки

1. Хто є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства?

2. Що є обєктом оподаткування?

3. Вкажіть, що враховується при обчисленні суми збору?

4. В якому розмірі встановлена ставка збору?

5. Вкажіть термін сплати суми нарахованого збору до бюджету.

Питання 7. Інструкція Про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконанні за рахунок державного бюджету.

Література:

1. Інструкція “Про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконанні за рахунок державного бюджету” від 29. 01. 99 № 115

2. Василик О. Д. Податкова система України. Навч. посіб. -К.: ВАТ"Поліграфкнига"2004 с. 222-224.

Збір за геологорозвідувальні роботи запроваджено з метою компенсацій витрат бюджету на здійснення робіт, повязаних з приростом запасів корисних копалин для забезпечення вітчизняних підприємств мінерально - сировинними ресурсами.

Під час вивчення Інструкції “Про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконанні за рахунок державного бюджету” від 29. 01. 99. №115 (зі змінами та доповненнями) слід зясувати, що платниками збору за геологорозвідувальні роботи виконані на рахунок державного бюджету, є юридичні особи всіх форм власності, що видобувають корисні копалини, а також фізичні особи, які займаються цією діяльністю як підприємці. При цьому субєкти підприємницької діяльності повинні мати спеціальні дозволи (ліцензію) на пошук та експлуатацію родовищ корисних копалин.

Обєктом нарахування збору є обсяг видобутих корисних копалин (для нафти, природного газу) та обсяг погашених у надрах запасів корисних копалин (для інших корисних копалин).

Суму збору обчислюють виходячи з обсягу видобутих корисних копалин і нормативів збору з урахування індексу інфляції. Нормативи збору за виконані геологорозвідувальні роботи встановлюються окремо для кожного виду корисних копалин у грн. до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин.

Суми нарахованого збору за виконані геологорозвідувальні роботи відносяться до валових витрат реалізованої продукції (робіт, послуг) і в повному обсязі зараховуються до державного бюджету авансовими платежами щодекадно або щомісячно, залежно від суми збору за минулий місяць. Якщо сума збору за минулий місяць становила більше 10 тис. грн. , то авансові платежі сплачуються до 13, 23 числа поточного місяця і до 3 числа наступного місяця - виходячи з кількості видобутих корисних копалин за кожну минулу декаду.

При сумі збору менше 10 тис. грн. авансові платежі сплачуються до 15 числа місяця наступного за звітним місяцем, виходячи з фактичної кількості видобутих корисних копалин.

Після закінчення кварталу, півріччя, 9 місяців і року користувачі надр обчислюють повну суму збору за виконані геологорозвідувальні роботи наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичної кількості видобутої мінеральної сировини. Перерахунок провадиться в пятиденний термін з дати, встановленої для подання бухгалтерських звітів.

Запитання для самоперевірки

1. Хто є платниками збору за геологорозвідувальні роботи?

2. Що є обєктом оподаткування?

3. Що враховується при обчисленні суми збору?

Індивідуальні завдання

1. Розрахунок внесків на обовязкове державне пенсійне страхування та його документальне оформлення.

2. Розрахунок внесків на обовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та його документальне оформлення.

3. Розрахунок внесків на обовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та його документальне оформлення.

4. Розрахунок внесків на обовязкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та його документальне оформлення.

5. Додаткові внески до пенсійного фонду.

6. Місцеві податки і збори.

7. Регулювання міжбюджетних відносин шляхом стягнення місцевих податків і зборів.

8. Плата за ресурси.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України.

Митний Кодекс України.

Закони України зі змінами та доповненнями:

1 "Про систему оподаткування" від 18. 02. 97. - № 17 / 97-ВР.

2 "Про державний бюджет України на поточний рік".

3 "Про державну податкову службу в Україні" від 04. 12. 90. - № 509-ХП.

4 "Про податок на додану вартість" від 03. 04. 97. - № 168/97-ВР.

5 "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15. 09. 95. - № 329/95-ВР.

6 "Про плату на землю" від 19. 09. 96. - № 378/96-ВР.

7 "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17. 12. 98. - №320-ХІV.

8 "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22. 05. 97. - № 283/97-ВР.

9 "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11. 12. 91. - № 1963-ХП.

10 "Про податок на доходи фізичних осіб" від 22. 05. 03. - № 889-ІV.

11 "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23. 03. 96. - № 98/96-ВР.

12 "Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21. 12. 00. - №2181-ІІІ.

13 "Про збір на обовязкове державне пенсійне страхування" від 03. 12. 97. - № 680/97-ВР.

14 "Про загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02. 03. 00. - № 1533-ІП.

15 "Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 21. 12. 00. - №2180-III.

16 "Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18. 01. 01. -№2240-Ш.

17 "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25. 06. 91. - № 1264-ХП.

18 "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 04. 09. 99 - №587-ХІІ.

19 "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19. 10. 2000 №2063.

Декрети Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями:

1 "Про акцизний збір" від 26. 12. 92. - № 18-92.

2 "Про державне мито" від 21. 01. 93. - № 7-93.

3 "Про податок на промисел" від 17. 03. 93. - № 24-93.

4 "Про місцеві податки і збори" від 20. 05. 93. - № 56-93.

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та субєктів малого підприємництва" від 28. 06. 99. - № 746/96.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29. 06. 99. - № 1170 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства".

Інструкція про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету / Затверджена наказом Комітету України з питань геології та використання надр, ДПА України від 23. 06. 99. - № 105/309.

Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту / Затверджена наказом Міністерства фінансів України, ДПА України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 01. 10. 99. - №231/539/118/219.

Інструкція, про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин / Затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства праці та соціальної політики України, ДПА України, Державного Комітету України з геології і використанню надр від ЗО. 12. 97 № 207/472/51/157.

Інструкція “Про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконанні за рахунок державного бюджету” від 29. 01. 99. №115.

Білик М. Д. , Золотко І. А. Податкова система України: Навч. -метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ, 2000.

Василик О. Д. Податкова система України. Навч. посіб. - К. : ВАТ “Поліграфкнига”, 2004.

Давидова С. М. , Бак НА. Податки й оподаткування: Конспект лекцій. -Чернівці: ЧНУ, 2001.

Крисоватий А. І. , Десятник О. М. Податкова система. Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

Дяконова II. Податки та податкова політика України. -К. : Наук, думка, 1991.

Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

Онисько С. М. , Тофан У. М. , Гришина О. В. Податкова система підруч. - Львів: Магнолія плюс, 2994

...........

Страницы: 1 | 2 | 3 | [4] | 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Податкова система України | курс лекций

СтудентБанк.ру © 2018 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.