Главная   Заказать работу Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах | магистерская работа


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах - магистерская работа


Категория: Магистерские работы
Рубрика: Педагогика
Размер файла: 403 Kb
Количество загрузок:
322
Количество просмотров:
13163
Описание работы: магистерская работа на тему Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Магистерские работы для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Магистерские работы, перейдите по ссылке Заказать Магистерские работы недорого
Смотреть
Скачать
Заказать


lign="left">Міркуємо так: запишемо множене 43 як суму розрядних доданків 40 і 3;

43 · 2 = ( 40 + 3 ) · 2 = 40 · 2 + 3 · 2 = 80 + 6 = 86

кожний доданок множимо на 2:

40 на 2 буде 80;

З множимо на 2, буде 6;

до 80 додаємо 6, матимемо 86.

Міркуючи так само, розвяжи приклади: 45 · 2; 26 · 3; 54 · 2.

Завдяки такій “підказці” запобігаємо механічному копіюванню зразка. Виконуючи завдання, учень усвідомлює принципову подібність його до даного прикладу. Це сприяє поглибленому засвоєнню способу розвязування і водночас розвитку математичного мислення школяра.

Інструкційні завдання розраховані на перший ступінь формування пізнавальної самостійності (наслідування, копіювання, перенесення по аналогії тощо); разом з тим вони створюють певні умови для переходу до складніших завдань, що потребують вищого півня пізнавальної активності і самостійності.

ІІ. Другу групу становлять завдання з різноманітними елементами допомоги, призначення яких - цілеспрямовано змінювати процес пошуку способу розвязування. До завдань цієї групи належать:

1. 3 додатковою конкретизацією (малюнок, схема, креслення).

Мета таких завдань - допомогти учням помітити в окремих фактах загальне і, навпаки, за загальним положенням побачити окреме.

Поясни за малюнком, як помножити суму на число:

( 2 + 3 ) · 4 = 2 · 4 + 3 · 4 = 8 + 12 = 20

( 2 + 3 ) · 4 = 5 · 4 = 20

Обчисли різними способами: ( 4 + 5 ) · 2; ( 2 + 7 ) · 3.

2. Завдання з репродуктивними питаннями, їх дидактична мета - організація пізнавальної діяльності учнів, а також допомога їм у відтворенні знань, необхідних для добору способу розвязування або активізації мислення школярів, створення умов для самоконтролю тощо.

Так, репродуктивне питання спонукатиме дитину на відтворення правила. І це дуже зручно, оскільки школярі, пригадуючи його зміст, вправніше застосовуватимуть правило для знаходження способу дії.

Приклад:

Як одержати число, в кілька разів більше від даного?

Розвяжи задачу:

В магазині продали 8 ящиків груш, слив - у 2 рази, а яблук у 3 рази більше, ніж груш. Скільки всього продано ящиків з фруктами?

3. З допоміжними вправами, які містять подібні до шуканого способу розвязання, але менш складні. Це дає змогу виявити структуру основного завдання, використати розвязання допоміжної вправи для його обчислення.

Приклад:

Обчисли значення виразу:

(40 + 5) · 2 (10 + 2) · З

(10 + 3) · 2 (30 + 6) · 2

Розвяжи приклади:

24 · 2 36 · 2

13 · 3 16 · 4

4. З допоміжними вказівками. Залежно від навчальної мети у самих вказівках є деяка інформація, потрібна для виконання основного завдання чи акцентування на певних етапах розвязування. Інформація спрямовує на пошук, тобто містить відомості про спосіб навчальної діяльності.

Вказівки, що зосереджують увагу учня на певній частині завдання чи на роботі в цілому, формулюються так: «Розглянь уважно схему задачі», «Поміркуй над планом її розвязування».

Така допомога особливо необхідна в тому разі, коли нове завдання схоже на раніше виконувані. Подібність змісту сприяє актуалізації засвоєних способів дій, тому необхідно з самого початку підкреслити відмінність нового завдання, виявити його сутність.

Приклад:

Розвяжи приклади, подаючи ділене у вигляді суми зручних доданків:

60 : 4 78 : З

56 : 4 90 : 6

5. Частково виконані: містять готове розвязання якоїсь дії, записану певну операцію тощо. Самостійна робота учня тут зводиться до завершення завдання, відтворення його за окремими ланками розвязування.

Звичайно, у готовому вигляді доцільні ті елементи способу дії, що важкі для учнів.

Приклад:

Розвяжи задачу:

У магазині продали за день 265 кг цукру. Після цього там залишилося на 138 кг цукру більше, ніж продали. Скільки цукру було в магазині на початку дня?

Завершити розвязування цієї задачі:

265 + 138 = ...кг

265 + ... = ...кг

ІІІ. З елементами осмисленого застосування знань. Характерна ознака диференційованих завдань .третьої групи - наявність елементів, що потребують самостійного пошуку відповідей, виявлення причинно-наслідкових звязків, подібності й відмінності у порівнянні, розпізнавання суттєвих ознак явищ, їх класифікації.

1. 3 допоміжними питаннями, які вимагають:

- порівняння;

- встановлення причинно-наслідкових звязків;

- узагальнень і доведень.

Важливі у цьому плані вправи на порівняння, причому доцільніше пропонувати дітям встановити відмінність у математичних фактах, ніж їх подібність.

Для виявлення відмінних рис необхідно точно визначити вихідний момент пошуку. Тож ставимо запитання, які спрямовують на добір одного з порівнюваних обєктів, містять чітко визначену особливість, що її треба виділити внаслідок порівняння.

Приклад:

Розвяжи задачі:

Сашко знайшов у лісі 14 грибів, а Тетянка в 2 рази менше. Скільки грибів знайшла Тетянка?

Сашко знайшов у лісі 14 грибів, а Тетянка на 2 гриба менше. Скільки грибів знайшла Оленка?

В якій задачі треба знайти число, у два рази менше за дане?

Розвиткові уміння виявляти причинно-наслідкові звязки слугують завдання виду:

1. Заверши розвязування прикладів:

96 : 4 = ( 80 + 16 ) : 4 = ...

96 : 6 = ( 66 + 30 ) :6 = ...

Чому другий приклад доцільно розвязувати, подавши ділене у вигляді суми двох зручних доданків?

2. Розвяжи приклади:

36 : 2 52 : 4

84 : 7 91 : 7

Не менш корисні, узагальнюючі питання, тісно повязані з виявленням причинно-наслідкових звязків. Наприклад, такі, що містять вимогу доведення правильності обраного способу дії: як довести, що приклад .обчислено правильно, як довести справедливість цієї рівності? тощо.

2. Завдання із застосуванням вибору рішення. Особливість їх - наявність ситуації вибору. Учні, зясовуючи суттєві ознаки явищ, мають віднести їх до певного класу, що допоможе їм у подальшому визначити правильний спосіб дії. У завданнях з вибором розвязання пропонується кілька його варіантів до задачі. Тут враховується можливість помилок внаслідок мислення за шаблоном. Тому рішення подаються правильні і неправильні, щоб учень не обмежувався пізнанням розвязку, а постав перед необхідністю проаналізувати й порівняти різні варіанти роботи, обрати найоптимальніший. Для вибору слід пропонувати 3-4 розвязання, оскільки значний за обсягом матеріал учням, особливо слабовстигаючим, важко сприйняти.

Приклад:

Володя купив 6 фломастерів, а Миколка - у 2 рази більше. Скільки всього фломастерів є у хлопчиків?

Вибери із запропонованих розвязувань правильне:

1) 6 + 2 = 8 (фл.) 2) 6 · 2 = 12 (фл.)

6 + 8= 14 (фл.) 6 + 12 = 18 (фл.)

Склади задачу за розвязанням, що залишилося.

Запиши це розвязання у вигляді виразу.

3. До завдань із застосуванням класифікації належать такі, у яких учневі за рядом ознак треба віднести приклад чи задачу до певного класу.

Приклад:

Випиши приклади, для розвязування яких треба використати правило множення числа на суму:

9 · 13 8 · 17

33 · 40 39 · 20

Розвяжи ці приклади.

Усі групи завдань тісно взаємозвязані, між ними є певна наступність стосовно рівня самостійності роботи учнів, і водночас вони суттєво різняться. При виконанні завдань з інструкціями й іншими елементами допомоги самостійна діяльність учнів обмежується відтворенням. Для виконання завдань з варіантами розвязань чи вимогою доведення його правильності недостатньо копіювання чи відтворення, а потрібні напружена розумова робота, певні уміння й навички. Учні добирають засоби і методи розвязування завдань, відтворюючи для цього необхідні знання, встановлюють послідовність практичних дій. Самостійна діяльність у цьому разі виходить за межі репродуктивного мислення, стає продуктивною.

Використання вище перелічених видів завдань дає можливість цілеспрямовано здійснювати диференційований підхід до самостійної роботи школярів на різних етапах уроку.

Диференційований підхід до організації самостійної роботи молодших школярів значною мірою активізує пізнавальну діяльність учнів. Диференційовані самостійні завдання сприяють розвитку розумових здібностей, творчих можливостей кожного. До того ж диференціація дозволяє повніше враховувати індивідуальні особливості кожного школяра: характер сприйняття, мислення уваги, памяті, рівень підготовленості, особливості темпу роботи, інтереси, відношення до навчання. Диференціація навчальних завдань сприяє підвищенню ефективності самостійної роботи.

2.3 Організація контролю і самоконтролю навчальної діяльності

Важливою умовою підвищення ефективності самостійної роботи є систематичне отримання вчителем обєктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію педагог одержує в процесі контролю навчально-пізнавальної діяльності школярів.

Контроль означає виявлення, встановлення і оцінювання знань учнів, тобто визначення обєму, рівня і якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів в навчанні, пропусків в знаннях, навичках і уміннях у окремих дітей і у всього класу для внесення необхідних корективів в процес навчання, для удосконалення його змісту, методів, засобів і форм організації.

Ефективність контролю залежить також від того чи знає і враховує вчитель у свої діяльності принципи за якими здійснюється контроль. Виділяють такі принципи контролю:

а) систематичність контролю - кожна тема, кожен урок повинен відбуватися у прямому і зворотному звязках. Учитель повинен систематично виявляти знання учнів;

б) всебічність контролю - цьому сприяє накопиченість оцінок, періодичність контрольних робіт, ретельна перевірка засвоєння складніших тем, проведення спеціальних уроків перевірки знань наприкінці півріччя, навчального року;

в) диференційованість та індивідуальність (за стилем і формами контролю). Потрібно враховувати не лише диференціацію знань, а й індивідуально підходити до оцінки знань учня з кожного предмета;

г) урізноманітнення форм і видів контролю в діяльності вчителя. Творчий учитель використовує ігровий, тестовий, ситуаційний контроль, самоконтроль, взаємоконтроль та інші види діяльності, щоб перетворити облік успішності з нудної в цікаву процедуру;

д) єдність вимог до контролю з боку всього педагогічного колективу. Всі вчителі повинні дотримуватися загальновизнаних критеріїв, що містяться в кожній предметній програмі.

Основні завдання контролю - виявлення рівня правильності, обєму, глибини і дієвості засвоєних учнями знань, отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності і активності учнів у навчальному процесі, визначення ефективності методів, форм і способів їх навчання

Психолого-педагогічні функції контролю полягають у виявленні недоліків в роботі учнів, встановленні їх характеру і причин з метою усунення цих. Вчителю важливо мати інформацію як про засвоєння учнем знань, так і про те, яким чином вони здобуті.

Контроль виконує також велику виховну роль в процесі навчання. Він сприяє підвищенню відповідальності за виконувану роботу не тільки учнів, але й вчителів, привчанню школярів до систематичної праці і акуратності у виконанні навчальних завдань, формуванню у них позитивних етичних якостей і колективістських відносин, створенню здорової громадської думки.

Контроль для молодшого школяра - перша особистісно значуща форма звітності перед учителем, рідними і однокласниками [83]. Якщо вчитель не залякує дітей контрольною роботою, а виховує в них сумлінне ставлення до своїх обовязків, використовує доцільні прийоми керівництва її виконанням, в дітей закріплюється почуття відповідальності, поступово формується звичка концентрувати увагу, не розгублюватися, швидко відтворювати потрібний матеріал.

Зрозуміло, що контроль є ефективним якщо він здійснюється систематично і своєчасно. Тому що зловживання контрольними завданнями дратує учнів і призводить до марної трати часу. Потрібно перед вивченням теми чітко визначити, що й на якому рівні має бути засвоєне, заздалегідь продумати запитання і завдання для самостійної роботи, які найкраще допоможуть перевірити знання дітей.

У визначенні змісту самостійних робіт, способу їх проведення важливо знаходити найраціональніші форми, які дозволять за короткий час виконати більше завдань, що дають обєктивну інформацію про підготовку учнів. Зокрема, слід ширше використовувати роздаткові дидактичні матеріали, завдання на заповнення пропусків у тексті, продовження розпочатої роботи, дописування відповідей тощо, тобто різні види графічного контролю та умовних позначень.

У початкових класах контроль здійснюються в усній і письмовій формах. Педагог повинен уміти також використовувати великі можливості, які дає індивідуальне опитування учнів. Якщо воно здійснюється в усній формі, то слід знати діапазон тих засобів, які допомагають швидше одержати відповіді учнів, що посилює навчальну і виховну функції контролю. До засобів індивідуального повідомлення відповідей належать: сигнальні картки, віяла, коментоване управління, за схемою-опорою, парні й групові відповіді, програмований контроль тощо.

Для підвищення ефективності організації контролю навчальної діяльності доцільним буде визначити в планах уроку орієнтовні кандидатури учнів для опитування. Якщо вчитель завжди покладається тільки на ситуацію уроку, то певна частина класу випадає з поля його уваги під час опитування, оскільки відповідають здебільшого активні діти [39].

Слухаючи усні відповіді учнів, треба тактовно й доступно прищеплювати їм культуру оформлення думки. Зокрема, на зразках, опорах показувати дітям, яка відповідь вважається правильною, розгорнутою, де приклад, а де - пояснення.

Усну перевірку доцільно доповнювати письмовими формами контролю, які мають свої переваги і недоліки. Вони допомагають заощаджувати час і, якщо складені за варіантами, дають досить повну і обєктивну інформацію про засвоєння учнями матеріалу. Однак підготовка і перевірка письмових завдань забирають багато часу. Під час виконання роботи складно помітити, хто з учнів потребує допомоги, кому треба поставити навідне запитання.

Для заощадження часу уроку слід установити певний порядок збирання виконаних контрольних робіт, заздалегідь подбати про додаткові завдання для учнів, які швидко закінчать роботу.


Важливим фактором в процесі організації навчання школярів є формування у них контрольних умінь, які повинні запобігати, виявляти і виправляти помилки, а також забезпечувати відповідність одержаного результату даному зразку. Важливою частиною контрольних умінь є самоконтроль, особлива формою діяльності, що спонукає учнів якісно виконувати навчальні завдання й усувати недоліки.

Самоконтроль в процесі перевірки знань і умінь школяра означає усвідомлену регуляцію ним своєї діяльності з метою забезпечення таких результатів цієї діяльності, які відповідали б поставленим цілям, предявленим вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета самоконтролю полягає як в запобіганні помилок, так і в їх виправленні. Завдяки корегуючій функції самоконтролю, учень може реалізувати запропонований йому ззовні (вчителем або підручником) або самостійно прийнятий план діяльності.

Формування контрольних дій в процесі навчання - завдання необхідне, контрольні дії повинні пройти стадію самостійної розгорненої дії, перш ніж вони виступатимуть в ролі контрольних. Якщо учень, наприклад, не вміє вирішувати математичні задачі, то і контролювати хід їх розвязання він теж не зможе.

В процесі навчання дуже важливо знайомити учнів з метою майбутньої роботи, вимогами до неї, способами її виконання, прийомами самоконтролю і шляхами їх вдосконалення. Слід при цьому враховувати, що якщо кожного разу вказувати на типові помилки, то учні перестануть розрізняти правильні і неправильні образи, особливо на перших порах навчання.

Виділяють два шляхи формування контрольних умінь - прямий і опосередкований. Прямий спосіб - це, власне, ознайомлення школярів з методами контролю (пряме пояснення, вказівка, зразок та ін.). З перших днів навчання класовод привчає дітей орієнтуватися при виконанні завдання на даний ним зразок. Демонструє і детально пояснює спосіб виконання. Як відомо, необхідні чіткі орієнтири у формуванні умінь контролю. Враховуючи це, прямий спосіб відіграє важливу роль.

Опосередкований вплив на школярів включає чітке оголошення теми і завдання уроку, оптимальний темп роботи на ньому, доступність викладу нового матеріалу вчителем, заохочування учнів до самоперевірки, використання різноманітних закличних віршів.

Доцільно вчити дітей зосереджувати увагу на поясненні завдання. Вказівки класовода: “А зараз я покажу, як виконувати роботу”; “Зверніть увагу на найголовніше”; “Слухайте уважно, повторювати пояснення не буду”; “Показую, як робити” - активізують увагу учнів, допомагають зосередитися на головному.

Після того, як учень усвідомив завдання, важливо привчати його попередньо обдумувати необхідні дії, їх послідовність. Вчитель може запитати: “З чого почнеш? Що зробиш потім? Чим закінчиш? Як перевіриш?”; “Подумай, і тільки тоді починай виконувати завдання”, - радить він.

У психолого-педагогічній науці встановлено, що самоконтролю передує етап оволодіння взаємоконтролем. Тобто, дитина вчиться спочатку оцінювати вчинки і якості іншої людини, а вже потім, шляхом порівняння, оцінює свої власні. Корисно практикувати взаємоперевірку виконаних робіт (два учні, які сидять за однією партою, обмінюються зошитами, перевіряють завдання, виправляють помилки).

У шкільній практиці починає утверджуватися метод змістового колективного оцінювання (якість виконаної роботи одного учня аналізує весь клас). Звичайно, такий метод не є бездоганним у виховному плані. Важливо привчити школярів бачити у роботі товариша не лише недоліки, а й позитивне. Насамперед учитель повинен запитати, чи сподобалася відповідь, чим саме. Доцільно вислухати кількох дітей, уточнюючи їхні відповіді. А потім вказати і на недоліки. На завершення бажано надати слово самому виконавцю роботи: “А що ти, Тетянко, скажеш?”. Вчитель мусить дбати про те, щоб сформувати в кожного учня доброзичливе ставлення до своїх товаришів, до результатів їхньої праці [60].

Для формування навичок самоконтролю корисні вправи на відшукування помилок. Під час перевірки зошитів учителю не слід виправляти помилки, а тільки підкреслити їх. Діти самі мають все виправити, повторно розвязавши приклад чи задачу. У разі потреби класовод допомагає їм або залучає до цього сильних учнів.

Класоводу не слід поспішати виправляти помилки, яких припустилася дитина, а ще і ще раз звернути її увагу: “Давай порівняємо зі зразком”; “Уважно послухай-но, як я вимовляю слово”; “Дивись пильно і роби так, як я·; “Я почну, а ти продовж”.

На практиці поширені й інші форми організації самоконтролю, наприклад, коментоване розвязування прикладів, робота за аналогічними зразками тощо, але захоплюватися ними, на нашу думку, не варто. Маючи готові зразки способів дій, учні дещо втрачають почуття відповідальності і бажання самостійно мислити.

Для самоконтролю під час опрацювання нових прийомів обчислень доцільно пропонувати готові відповіді, з якими школярі звірятимуть власні результати, здобуті самостійно. В разі помилки розвязують вправу вдруге або звертаються за допомогою до класовода. Найпростіше контрольні відповіді записати на дошці в тому порядку, в якому ідуть приклади.

Доцільний аналіз роботи самим виконавцем, коли учень виходить до дошки, читає завдання і пояснює розвязування. При цьому варто привчати дітей оцінювати себе. Можливе самооцінювання різних робіт, навіть контрольних. У цьому разі школярі особливо пильно перевіряють виконані обчислення. Вчитель тактовно пояснює, чи обєктивно оцінив себе учень.

Отже, організація контролю і самоконтролю навчальної діяльності сприяє не тільки вихованню в дітей здатності самостійно мислити, здобувати знання, формуванню у школярів важливих якостей особистості, а й підвищенню ефективності і результативності самостійної роботи.

Розділ 3. Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів

3.1 Методика експериментального дослідження

Гіпотезу нашого дослідження, суть якої полягає у тому, що рівень навчальних досягнень молодших школярів підвищиться, якщо дотримуватись таких умов: різноманітності змісту і характеру навчальних завдань, диференціації навчальних завдань; контролю і самоконтролю навчальної діяльності, ми перевірили в процесі педагогічного експерименту.

Експериментальне дослідження проводилось на матеріалах навчальних предметів з української мови та математики у 2-их класах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 м.Тернополя.

Дослідження проводилось у розрізі таких тем “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток” (2 кл.) з математики та “Слова, які означають назви предметів” (2 кл.) з української мови.

Покажемо систему завдань з даних тем у відповідності до виділених нами дидактичних умов ефективної організації самостійної роботи.

Таблиця 1 Зміст самостійних завдань з теми Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток” (математика, 2 клас)

№ п/п

Тема уроку

Зміст самостійних завдань

1.

Аналіз перевірної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розвязування за-дач.

Самостійна робота

Задача № 348

На початку року в дитячому садку було 36 дівчаток і 42 хлопчики. Протягом року прийняли ще 11 дітей. Скільки дітей стало в дитячому садку?

Учням, яким потрібна допомога, пропонуємо підказку у вигляді запису, поданого на картках:

1) ? + ? = ?

2) ? + ? = ?

Після перевірки самостійної роботи можна запропонувати до задачі таке запитання: Яка була б остання дія, якщо дітей не добавилось, а вибуло?

2.

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які міс-тять відношення «на біль-ше» («на менше»).

Самостійна робота

І варіант

34 + 53 = а) 87; б) 88; в) 89.

51 + 28 = а) 77; б) 79; в) 75.

42 + 25 = а) 68; б) 76; в) 67.

83 + 16 = а) 89; б) 99; в) 88.

ІІ варіант

35+52 = а) 87; б) 78; в) 77.

53+26 = а) 78; б) 77; в) 79.

43+26 = а) 66; б) 69; в) 96.

84+15 = а) 99; б) 87; в) 89.

Дітям, які потребують допомоги, можна запропонувати підказки у вигляді записів на картках:

32 + 46 = ?

/ /

30 2 40 6

Після написання сусіди по парті обмінюються зошитами і перевіряють правильність розвязання прикладів. Вчитель зачитує правильні відповіді, учні звіряють.

3.

Застосування загального правила додавання дво-цифрових чисел до обчис-лень виду 54 + 30, 54 + 3. Вимірювання і порівняння

довжин відрізків.

Самостійна робота

І варіант

Накресли прямокутник, довжина якого

6 см, а ширина - на 3 см менша.

ІІ варіант

Накресли прямокутник, ширина якого 4см, а довжина - на 3см більша. Знайди його периметр.

Можна запропонувати по одному представнику від варіанту розповісти хід міркування, яким він користувався при розвязанні завдання.

4.

Застосування загального правила додавання дво-цифрових чисел у випадку обчислень виду 20+47. Розвязування задач скла-

данням виразу.

Самостійна робота

Математичний диктант:

– суму чисел 46 і 20 зменшити на 30;

– зменшуване дорівнює 70, відємник виражений сумою чисел 40 і 20. Знайдіть різницю;

– збільшити 43 на різницю чисел 35 і 5;

– до різниці чисел 90 і 50 додати 17;

– розкласти числа на розрядні доданки: 73, 49, 75.

Після написання роботи вчитель записує відповіді на дощці, учні звіряють свої результати.

5.

Квадрат. Застосування різних прийомів знахо-дження суми двоцифро-вих чисел. Складання і розвязування задач за малюнками.

Самостійна робота

Завдання № 379

12 + 16 52 + 40 2 + 74 44 + 44

37 + 22 52 + 4 20 + 74 50 + 50

Перший рядок розвязують хлопчики, а другий дівчатка. Після розвязання організовується перевірка: відповіді називають (почерзі) хлопчики, які народилися зимою; дівчатка, які народилися літом.

6.

Числові вирази. Скла-дання та читання число-вих виразів. Розвязування задач.

Самостійна робота

За коротким записом умови скласти задачу.

. Синичок - 25;

? Снігурів - ?, на 5 більше, ніж синичок.

Горобців - ?, на 10 менше, ніж снігурів.

Розвязати задачу за допомогою дій і скласти вираз. Учням, які відчувають труднощі при розвязанні задачі діями можна запропонувати підказку у вигляді записів на аркуші:

1) Скільки було снігурів?

2) Скільки було Горобців?

3) Скільки було всього пташок?

А тим у кого виникли труднощі при складанні виразу можна запропонувати таку підказку:

? + (? + ?) + (? - ?) = ?

7.

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випа-док). Розвязування скла-дених задач.

Самостійна робота

І варіант

1) 34+52 43+20 5+74

2) Один учень знайшов 23 каштани, другий - на 12 більше, ніж перший, а третій - на 5 менше, ніж другий. Скільки каштанів знайшов третій учень?

ІІ варіант

1) 43+35 4+45 30+42

2) Для одного дитячого садка відправили 38 кг капусти, для другого - на 8 кг менше, ніж для першого, а для третього - на 10 кг більше, ніж для другого. Скільки кілограмів капусти відправили для третього дитячого садка?

Вчитель роздає кожному учневі кружечки і квадратики. В кого круг, той виконує завдання І варіанту, а в кого квадрат - ІІ-ого.

Завдання І варіанту простіші, а ІІ-ого складніші. Хто з учнів швидше впорається із завданнями свого варіанту, може розвязувати завдання іншого.

8.

Застосування загального правила віднімання дво-рифрових чисел до обчис-лень виду 79-40, 79-4. Розвязування задач.

Самостійна робота

Порівняйте вирази.

14 + 12 ? 14 17 + 12 ? 17

38 - 7 ? 30 56 - 5 ? 60

50 ? 30 + 15 90 ? 60 + 29

Перший стовпчик розвязують учні, які народилися взимку і влітку, другий - весною і восени. Після розвязання декілька учнів розповідають хід розвязання прикладів і називають відповіді, учні звіряють свої результати.

9.

Закріплення вивченого матеріалу. Побудова ква-драта на папері в клітин-ку. Знаходження перимет-ра квадрата.

Самостійна робота

Завдання на перфокарті

80 - 60 = ? 62 + ? = 69

? + 13 = 45 30 + ? = 70

? - 22 = 64 32 - 20 = ?

82 - ? = 60 ? + 50 = 80

Після розвязання відповідь на перший рядок прикладів повідомляють учні, які сидять в першому ряду за 1-шою партою, другий - за 2-ою, третій - за передостанньою, четвертий - за 4-ою. Всі інші школярі уважно слухають і звіряють свої відповіді, якщо в них інший результат піднімають руку і повідомляють свій хід міркування.

10.

Задачі на знаходження не-відомого відємника. Зна-ходження значень виразів.

Самостійна робота

Завдання № 418

37 - 21; 64 + 30 + 4; 85 - 12; 56 +20+3;

55 + 3; 75 - 20 - 3; 46 + 31; 88 - 40 - 5.

Вчитель одним учням роздає трикутнички, іншим - кружечки. Першим пропонують самостійно розвязати перший і другий стовпчики, другим - записати з цього номера ті приклади, відповідь до яких більша за 70. Хто швидше виконає завдання, може розвязувати № 422.

Таблиця 2 Зміст самостійних завдань з теми Слова, які означають назви предметів (українська мова, 2 клас)

Самостійна робота

Вправа 194.

Прочитайте. Спишіть слова, які є назвами предметів. Ставте до слів запитання.

Олень, собака, осінь, осінній, холодний, холод, сміються, сміх, читаю, читання, розповідає, розповідь, сильний, сила.

Для тих, хто швидше справився із зав-данням пропонуємо знайти слова, які відповідають звуковим моделям:

№ п/п

Тема уроку

Зміст самостійних завдань

1.

Слова, що означають назви предметів. Скла-дання речень.

Самостійна робота

Прочитайте слова записані на дошці. І-ий варіант виписує слова, які відповідають на питання хто?, а ІІ-ий - слова, які відповідають на питання що?. Хто швидше справиться із завданням складає звукові моделі слів - ящірка, гніздо.

Білий, поле, пшениця, біжить, трактор, ящірка, жито, вулиця, учитель, небо, блакитний, хлопчик, жовтіє, цеглина, лісник, зозуля, гніздо.

Після виконання завдання, учні обмі-нюються зошитами, вчитель зачитує слова, які потрібно було виписати для кожного варіанту. Школярі олівцем підкреслюють слова, які не потрібно було виписувати.

2.

Розпізнавання імен-ників (без уживання терміна) за питаннями хто? що? Складання речень.

101

(олень) (осінь)

Після того як всі учні виконають завдання, декілька дітей по-черзі доводять, користуючись правилом, що вони правильно виконали завдання. Всі інші школярі уважно слухають і перевіряють чи правильно виконане завдання.

3.

Групування предметів за родовими та видови-ми ознаками. Складан-ня речень.

Самостійна робота

Завдання на групування.

Доберіть назви предметів за групами.

Одяг Взуття

Вчитель зачитує слова, а учні в дві колонки групують їх.

Слова: черевик, пальто, валянки, костюм, шапка, штани, туфлі, блузка, кеди, рукавиці, плаття, сандалі, хустка, чоботи.

Один учень зачитує слова з першої колонки, інший - з другої. Учні уважно слухають, хто не згідний, висловлює свою думку і аргументуючи доводить її.

4.

Уявлення про один предмет і багато пред-метів.

Практичне вживання форм однини і мно-жини без уживання термінів.

Самостійна робота

Прочитайте і спишіть вірш. Підкресліть:

І варіант - слова - назви предметів, що означають один предмет;

ІІ варіант - слова - назви предметів, що означають багато предметів.

Он за соняхом рядочком

Морква, дині, огірочки,

Буряки, горох, квасоля -

Все квітує серед поля.

Після виконання завдання по-одному учню із варіанту зачитують слова, всі решта звіряють.

5.

Змінювання іменників за зразком «один - багато». Редагування тексту.

Самостійна робота

Завдання на перфокартах

Один

Багато

диван

секунда

букет

лимон

театр

вікно

Хто швидше справився із завданням, складає речення з будь-яким словом.

На зворотній дошці вчитель записує правильні відповіді. Після того як усі діти виконали завдання, вчитель відкриває дошку учні звіряють відповіді.

6.

Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Нав-чальне аудіювання за текстом «Ніч і день».

Самостійна робота

Вчитель пропонує декільком учням завдання на картках.

Картка № 1

1. Спиши вірш.

2. Підкресли слова - назви предметів.

Здрастуй, снігова зима!

Ти весела й чарівна,

Дітям нашого села

Подарунки принесла.

(Л. Санжак)

Поділи на склади для переносу слово подарунки.

Картка № 2

1. Запиши назви багатьох предметів.

Один: дуб, дощ, горобець, джерело, учень, буря.

Багато:

2. Склади звукову модель слова дощ.

Картка № 3

1. Випиши слова у дві колонки за питаннями:

Хто? Що?

Пролісок, соловейко, гриб, суниця, півень, дерево, моряк, журавель, учень, календар.

2. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки у слові учень.

Картка № 4

1. До слів, які відповідають на питання хто?, добери слова, які відповідають на питання що?.

Моряк - … . Читач - … .

Садівник - … . Школяр - … .

Лікар - … . Льотчик - … .

2. Підкресли букви, що позначають голосні звуки у слові моряк.

Решта учнів виконують творче спи-сування.

1. Допишіть потрібні за змістом слова.

Прийшла … . Шкільне подвіря засипав мякий … . школярі повісили на деревах … та насипали … . сюди прилетіли синички, …, … . Весело пташкам.

2. Підкресліть слова - назви предметів

7.

Велика буква в іменах, по батькові та пріз-вищах людей.

Самостійна робота

Прочитайте. Випишіть імена і прізвища відомих українських спорт-сменів. Запишіть, яких спортсменів знаєш ти.

Віталій і Володимир Клички - відомі усьому світові боксери. Також усі знають українських футболістів Олега Блохіна та Андрія Шевченка. Прославив свою Батьківщину і неодноразовий чемпіон Олімпійських ігор зі стрибків у висоту з жердиною Сергій Бубка.

8.

Велика буква у кличках тварин. Складання опису тварин.

Самостійна робота

Прочитайте. Випишіть клички тварин. Запишіть клички тварин які відомі вам.

В Андрія є собака Жук. А в Наталки - кіт Мурчик. У сестер Віки і Тані є хомяк Пушок. У Сашка - папуга Пірат. Діти люблять і доглядають тварин.

Після виконання завдання учні, які сидять з однією партою обмінюються зошитами. Вчитель зачитує слова, які потрібно було виписати, а учні олівцем виправляють помилки у зошитах.

9.

Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. Навчальний діалог.

Самостійна робота

Знайди зайве:

1. Донецьк, Дніпро, Львів, Київ, Одеса.

2. Дунай, Десна, Полтава, Дністер, Рось.

3. Пушок, Сірко, Рекс, Дружок, Чернівці.

4. Микола, Оксана, Леонід, Петренко, Софія.

Випишіть зайві слова. Після виконання завдання, четверо учнів по-черзі називають слово, яке вони виписали і доводять чому саме це слово зайве.

10.

Закріплення правил написання іменників з великої букви.

Самостійна робота

Вчитель зачитує запитання, школярі в зошиті записують відповідь.

1. Яке твоє імя, по батькові і прізвище?

2. У якому місті ти живеш?

3. На якій вулиці розташований твій будинок?

4. Яка найбільша річка України?

5. Яке прізвище твого сусіда по парті?

Які клички тварин тобі відомі?

3.2 Аналіз результатів експериментального дослідження

З метою вивчення ефективності запропонованої методики в експериментальному і контрольному класах нами проведено контрольні зрізи знань, умінь і навичок з української мови та математики.

Подаємо зміст контрольної роботи з математики в 2 класі.

Зміст контрольної роботи з математики

І варіант

1. Обчислити.

27 - 17 34 + 20 - 4 99 - (50 + 20)

36 + 23 68 - 40 - 8 42 - 12 + 40

2. Вставити потрібні числа.

70 - ? = 40 16 - ? = 7

3. У потязі 26 вагонів: 10 - купейних, решта - плацкартні. На скільки більше у потязі плацкартних вагонів, ніж купейних?

ІІ варіант

1. Обчислити.

44 - 30 90 - 70 + 50 12 - (36 - 30)

62 + 15 27 + (2 + 20) 100 - (60 - 36)

2. Вставити потрібні числа.

90 - ? = 30 14 - ? = 8

3. Бабуся спекла 29 пиріжків. З мясом було 12 пиріжків, а решта - з сиром. На скільки менше пиріжків з мясом, ніж з сиром, спекла бабуся?

Зміст контрольної роботи з української мови

1. Диктант

Галя Петрик гралися в саду. На снігу вони побачили знесилену пташку. Діти принесли її в школу. Пташка стала жити в клітці. Школярі годували пташку зерном.

2. Завдання

І варіант

ІІ варіант

1. Випиши слова у дві колонки за питаннями:

Хто? Що?

Пролісок, учень, конвалія, дівчинка, соловей, фіалка.

2. Добери і запиши узагальнені назви до кожної групи слів:

Дуб, береза, верба, клен - … .

Тарілка, чайник, каструля, ніж - … .

3. Слова - назви предметів зміни за зразком: один - багато. Слова запиши в колонки.

Один Багато

адреса

велосипед

коридор

секунда

театр

букет

1. Випиши слова у дві колонки за питаннями:

Хто? Що?

Гриб, білка, суниця, горобець, горобина.

2. Добери і запиши узагальнені назви до кожної групи слів:

Яблуко, груша, слива, абрикос - … .

Помідор, цибуля, огірок, буряк - … .

3. Слова - назви предметів зміни за зразком: один - багато. Слова запиши в колонки.

Один Багато

підручник

ознака

диван

предмет

заєць

дитина

4. Придумай кличку пташці, яку діти принесли до школи.

Результати виконання контрольних зрізів з математики подано у таблиці.

Таблиця 3 Результати виконання контрольної роботи з математики учням 2 класу

Клас

Рівні навчальних досягнень (в %)

Високий

10-12 балів

Достатній

7-9 балів

Середній

4-6 балів

Початковий

1-3 бали

Експериментальний

35

48

17

-

Контрольний

22

39

30

9

Дані таблиці 3 показують, що в експериментальному класі учнів із високим рівнем навчальних досягнень на 13% більше, ніж у контрольному класі, а з достатнім рівнем - на 9% більше. В експериментальному класі учнів із середнім рівнем на 13% менше, ніж у контрольному класі. В експериментальному класі учнів із початковим рівнем немає, а в контрольному - 9%.

Таблиця 4 Результати виконання контрольної роботи з української мови учням 2 класу

Клас

Рівні навчальних досягнень (в %)

Високий

10-12 балів

Достатній

7-9 балів

Середній

4-6 балів

Початковий

1-3 бали

Експериментальний

30

48

22

-

Контрольний

22

30

44

4

Як видно із таблиці 4, в експериментальному класі учнів із високим рівнем навчальних досягнень на 8% більше, ніж у контрольному класі, а учнів із достатнім рівнем на 18% більше. В експериментальному класі учнів із середнім рівнем на 22% менше, ніж у контрольному класі. В експериментальному класі учнів із початковим рівнем немає, а в контрольному - 4%.

За допомогою діаграми можна чітко простежити різницю між результатами дослідження.

Діаграма 1 Результати виконання контрольних робіт з математики учнями 2 класу

Діаграма 2 Результати виконання контрольних робіт з української мови учнями 2 класу

Таким чином, порівняльний аналіз кількісних показників в експериментальному і контрольному класах свідчить про позитивний вплив експериментальної методики на рівень навчальних досягнень учнів.

Висновки

Обсяг інформації з кожним роком зростає, тому людина не в змозі мати повний обєм знань з того чи іншого предмета. На перше місце сьогодні виступає не здобуття суми знань, а формування вміння самостійно шукати інформацію, розвиток самостійності особистості.

Проблема організації самостійної роботи знайшли своє відображення в роботах Я.А. Коменського, Й. Песталоцці, О. Ващенка та ін., а також у дослідження вітчизняних науковців (М. Алексюк, В.О. Онищук, О.Я. Савченко, І.М. Чередов, Ю.І. Мальований, В.О. Вихрущ тощо). Безпосередньо організацією самостійної діяльність учнів у навчальному процесі займалися педагоги Б.П. Єсипов, О.А. Нільсон, Р.М. Микельсон, П.І. Підкасистий, І.І. Левіна, Н.В. Промоторова, В.А. Тюнін, О.Г. Мороз, Р.Б. Срода та інші.

У розкритті суті поняття “самостійна робота” ми дотримуємося визначення, даного Б.П. Єсиповим, який під самостійною роботою розуміє таку роботу, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, за його завданням у спеціально виділений для цього час. На нашу думку, воно правильніше відображає суть даного поняття.

У роботі наведено основні дидактичні вимоги до побудови системи самостійних робіт, виділено і охарактеризовано такі види самостійних робіт (за М.Г. Казанським та Т.С. Назаровою): за дидактичною метою; за навчальним матеріалом; за характером навчальної дія ...........Страницы: 1 | 2 | [3] | 4 |


......
Для просмотра полного текста работы, скачайте ее - бесплатно.


 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах | магистерская работа

СтудентБанк.ру © 2018 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.