Главная   Заказать работу Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу | реферат


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу - реферат


Категория: Рефераты
Рубрика: Педагогика
Размер файла: 30 Kb
Количество загрузок:
137
Количество просмотров:
11599
Описание работы: реферат на тему Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Рефераты для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Рефераты, перейдите по ссылке Заказать Рефераты недорого
Смотреть
Скачать
Заказать11

Аналіз чинних навчальних програм із курсу «Я і Україна» з точки зору використання народознавчого матеріалу

(реферат)

Щоб зясувати, які існують шляхи використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна” в початковій школі, ми вважали за необхідне проаналізувати чинні навчальні програми даного курсу.

Навчальний курс „Я і Україна” реалізує галузь „Людина і світ” Державного стандарту початкової загальної освіти і охоплює такі змістові лінії: Людина як особистість; Людина і суспільство; Людина серед людей; Культура; Обєкти природи; Планета Земля; Україна; Рідний край. Зазначені змістові лінії у програмі початкової школи виділяються як природознавча і суспільствознавча в інтегрованому предметі „Я і Україна” в 1-2 класах, а в 3-4 класах вони представлені окремими предметами: „Природознавство” і „Громадянська освіта”.

У процесі вивчення курсу „Я і Україна” в початковій школі в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.

Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу.

Суспільствознавча складова програми (людина як особистість; людина і суспільство; людина серед людей культура) охоплює знання про людину як складноорганізовану моральну і самооцінну істоту; знання про українське суспільство, довкілля, в якому живе дитина; способи пізнання й орієнтації в навколишньому житті; сприяє поетапному усвідомленню єдності компонентів: „Я” -- сімя -- школа -- рідний край -- Україна; розкриває взаємодію людей у сімї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей із природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, зокрема, етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських.

Природознавча складова (обєкти природи; рідний край; Україна) ознайомлює учнів із різноманітністю природи, господарською діяльністю населення, охороною і збереженням природи рідного краю, України, з системою цінностей у ставленні до природи, до людей, до самого себе; спрямовує практичну діяльність учнів, повязану з охороною та збереженням природних багатств.

Зміст програми, крім перелічених, містить культурологічні знання, й ті, що сприяють розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, памяті, самостійності, активності. А також особистісні компоненти, які забезпечують ставлення учнів до отримуваних знань, створюють міжсубєктність спілкування в процесі пізнавальної та комунікативної діяльності, виявляються у переживаннях, смислотворчості учнів і є потужним джерелом мотивації їхнього навчання.

Зміст курсу „Я і Україна” та його структурування визначаються загальнодидактичними принципами (гуманізації; особистісно зорієнтованого навчання; науковості; наступності; забезпечення позитивної мотивації навчання; створення умов для самореалізації кожного учня; розвитку його творчої самостійності та соціальної активності) і власне природничими принципами (екологічним, краєзнавчим, українознавчим, планетарним, фенологічним), що реалізуються в єдності.

Детальний аналіз розділів програми курсу „Я і Україна” засвідчив, що в них передбачено вивчення дітьми народних знань. Результати аналізу відображені в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати аналізу програми „Я і Україна” (1-2 класи)

Назва розділу

Тема уроку

1 клас

Про тебе самого

Забавки, ігри. Українські народні іграшки. Улюблені розваги дітей. Повчальні казки про чемне поводження, чепурний вигляд хлопчика і дівчинки, культуру поведінки.

Родина, рідня, рід

Повчальні казки про долю сиріт, старих і немічних людей, торжество правди над кривдою. Традиції шанобливого ставлення до старших членів сімї.

Людина серед людей

Як ставитися до інших, щоб тебе поважали. Переваги доброти, щирості, милосердя над хитрістю, жадібністю, байдужістю. Правила культурного поводження зі старшими й однокласниками у найтиповіших життєвих ситуаціях.

Природа навколо нас

Про що можна дізнатися, спостерігаючи за Сонцем. Народні прикмети щодо завбачення погоди. „Жива” і „мертва” вода в казках. Вшанування землі. Оспівування в усній народній творчості рослин, якими прикрашали садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви),якими лікувалися (звіробій., подорожник, татарське зілля, чебрець та ін.). Вшанування тварин.

Твій рідний край

Походження назва міста (села), вулиці. Рідний край у піснях, легендах, переказах. Бережливе ставлення до хліба. Як виник одяг. Традиційні елементи в одязі свого краю. Памятки старовини рідного краю. Старовинні дитячі іграшки, ігри та забави. Фольклорні розвідки.

Твоя країна -- Україна

Державні, народні та релігійні свята: День Незалежності, Святого Миколая, Новий Рік, Різдво Христове, Великдень. Календарно-обрядові свята.

2 клас

Про тебе самого

Народження людини та її розвиток. Про трудолюбивих і лінивих.

Родина, рідня, рід

Родовідне дерево. Старовинні речі свого роду. Зясування імен свого роду. Традиційна сімейна мораль українців. Національні особливості в сучасному побуті українців, у проведенні свят, в одязі, їжі.

Людина серед людей

Традиційні погляди на поведінку дівчаток і хлопчиків. Словник мовного етикету.

Природа навколо нас

Пори року. Народна мудрість про природу, пори року. Народні прикмети, повязані з природою, господарською діяльністю людини. Народні прикмети, що допомагають завбачити погоду, їх перевірка.

Твій рідний край

Місцеві назви кутків, балок, підвищень, річок, лісів, гайків. Історичні памятки місцевості і краю. Ремесла, якими володіли українці. Український побут та звичаї у рідному краї. Особливості народного костюма. Народний календар. Завбачення погоди за народними прикметами. Участь дітей в обрядових святах.

Твоя країна -- Україна

Символи держави. Легенди про походження Києва і Хрещатика. Культурно-історичні памятки України.

Як видно із таблиці, вивчення народних знань передбачено майже у кожній темі курсу „Я і Україна” для 1-2 класів.

Щоб зясувати, чи прослідкується даний підхід у програмах „Я і Україна. Громадянська освіта” та „Я і Україна. Природознавство” в 3-4 класах, ми проаналізували їх також (див. табл. 2).

Таблиця 2

Результати аналізу програми „Я і Україна” (3-4 класи)

Природознавство

Назва розділу

Тема уроку

3 клас

Нежива природа

Значення води, повітря для людини. Значення ґрунту для життя людей. Охорона ґрунту від руйнування.

Зелене диво Землі

Цінність рослин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження рослинного світу місцевості.

Тварини -- живі організми

Цінність тварин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження тваринного світу своєї місцевості.

Людина -- живий організм

Залежність здоровя від міри дотримання правил гігієни. Загартовування. Народні традиції харчування. Народні традиції здорового способу життя.

4 клас

Україна -- наша Батьківщина

Населення України.

Рідний край

Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Передбачення погоди в рідному краї за народними прикметами. Розвиток галузей сільського господарства у звязку з погодними умовами рідного краю. Розвиток галузей промисловості у звязку з природними умовами рідного краю.

Громадянська освіта

Назва розділу

Тема уроку

3 клас

4 клас

Людина

Розвиток людини після народження. Людські чесноти.

Історії досягнень людини в науці, спорті, мистецтві. Працелюбство в житті людини.

Людина серед людей

Основні обовязки в сімї. Поштиве ставлення до старших. Історія школи. Збереження традицій. Людські чесноти.

Культура поведінки. Людські чесноти. Правила гостинності.

Правила життя в суспільстві

Основні правопорушення, поширені серед дітей.

Основні правопорушення, поширені серед дітей.

Культура

Памятки культури рідного краю. Підготовка й участь у відзначенні народних свят. Дослідження змісту свят.

Вироби народних майстрів. Участь у відзначенні памятних дат.

Громадянські права і обовязки

Відзначення державних свят. Дослідження їх змісту. Основні історичні памятки України.

Основні символи держави. Турбота кожного про довкілля і культурну спадщину.

Аналіз навчальних програм із курсу „Я і Україна” для 3-4 класів показав, що у їх змісті фрагментарно передбачено вивчення народних знань, особливо це стосується природознавства.

З метою вирішення завдань нашого дослідження ми також зясували, чи наявний у підручниках „Я і Україна” народознавчий матеріал, і в яких рубриках він міститься. Результати аналізу підручників відображені в таблиці 3.

Таблиця

Результати аналізу підручників „Я і Україна” для початкової школи

Назва

розділу

Тема

уроку

Народознавчий матеріал

Рубрика підручника

1 клас

Про тебе самого

Твій зовнішній

вигляд

Прислівя: „Мийся частіше -- будеш милішим”

Народна мудрість

Чим ми бачимо

Загадки: „Круглі озерця ніколи не замерзають”; „Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото”

Відгадай!

Чим ми розпізнаємо запах і смак

Загадки: „Коло носа вється, а в руки не дається”; „Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає. На морозі замерзає, бо одежини не має”; „Завжди в роті, а не проковтнеш”

Відгадай!

Твої руки

Загадка: „Пять братів зліва і справа живуть, неймовірну силу мають”

Прислівя: „Права рука допомагає лівій”; „У майстра руки золоті”

Відгадай!

Народна мудрість

Дитячі ігри

Загадка: „Його бють, а він не плаче, а ще вище скаче”.

Лічилки: „Сіла качка на гніздечко, золоті несе яєчка. Скільки їх там відгадай, Раз, два, три -- і утікай!”; „Зайчик, зайчик-побігайчик, виніс хліба нам окрайчик, виніс свіжої води, ой, виходь жмуритись ти!”

Відгадай!

Попрацюй у парі, групі

Родина, рідня, рід

Твоя родина

Прислівя: „З родини йде життя людини”; „Найдорожча пісня, із якою мати колисала”

Народна мудрість

Усі професії потрібні

Загадка: „Він завжди, чим тільки зможе хворим людям допоможе. Дасть таблетки від хвороби -- утечуть усі мікроби”

Відгадай!

Обовязки батьків і дітей

Загадка: „Замість віника служу, дуже вам допоможу. Я моторний і швидкий. Відгадай, хто я такий”

Відгадай!

Людина сере людей

Як ставитися до інших

Прислівя: „Хто добра людям бажає, той і сам добро має”

Народна мудрість

Умій дружити

Мирилки: „Мир миром, пироги з сиром, вареники в маслі, ми дружечки красні”; „Через тин вишня нахилилася, дві подружки посварилися, Тобі яблучко, мені грушечка, не сварімося, моя душечко. Тобі яблучко, мені зернятко, помирімося, моє серденько”

Прислівя: „Дружба -- найбільший скарб”

Вивчи напамять

Народна мудрість

Чи вмієш ти ввічливо розмовляти

Прислівя: „Добре слово краще за цукор і мед”

Англійський народний вірш „Чарівні слова”

Народна мудрість

Додатки

Природа навколо нас

Сонце

Заклички: „Ой сонечко, сонечко, засвіти! Буду краще я рости”; „Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвірячко, на веселі квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються”

Загадки: „За горами, за лісами золотий кружечок встає”; „Золоте сховалося, а срібне показалося”

Вивчи напамять

Відгадай!

Повітря

Загадки: „Куди ступиш -- всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш”; „Летить коник, басує, полем-долом пустує, ніхто його не впіймає і не загнуздає”; „Не звір, а виє”

Відгадай!

Якою буває вода

Загадки: „Яку воду можна носити в решеті?”; „Біла скатертина увесь світ накрила”; „Текло, текло та й лягло під скло”; „Біла морква взимку росте”

Прислівя: „Хліб -- батько, а вода -- матір”

Примовка: „Водичко-сестричко, умий моє личко, щоб очки ясніли, щоб брівки чорніли, щоб сміявся роток, і кусався зубок!”

Відгадай!

Народна мудрість

Додатки

Ґрунт

Прислівя: „Без догляду земля -- кругла сирота”

Народна мудрість

Рослини

Прислівя: „Де верба -- там і вода”

Народна мудрість

Тварини

Загадки: „Часто вмивається, але рушником не втирається”; „Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати поробили собі хати”

Відгадай!

Твій рідний край

Де ти живеш

Прислівя: „Та земля мила, де мати народила”

Народна мудрість

Що виготовляють або вирощують там, де ти живеш

Загадки: „По полю ходить, зерно молотить, жне, косить -- хліба не просить”; „Бють мене ціпками, ріжуть мене ножами, за те мене отак гублять, що всі мене дуже люблять”

Прислівя: „Як вродить жито, то будемо жити”

Відгадай!

Народна мудрість

2 клас

Про тебе самого

Грамотний -- видющий і на все тямущий

Прислівя: „Чого Івась не навчиться, того й Іван не буде знати”; „Якщо за день нічого не вивчив, то весь день змарнував”

Народна мудрість

Щоб бути здоровим і встигати все робити

Прислівя: „На годину спізнився -- за рік не доженеш”

Народна мудрість

Чого люди хворіють

Прислівя: „Бережи одяг, доки новий, а здоровя -- доки молодий”; „Найбільше багатство -- здоровя”; „Здоровому все здорово”

Народна мудрість

Народний календар

„Народний календар”

Природа навколо нас

Сонце

Загадки: „Що коло тебе біжить, а не доженеш?”; „Зранку піднімається, радо посміхається, теплом зігріває і промінням обнімає”

Відгадай

У царстві рослин

Загадки: „Стоїть, колихається, червоною головою величається, а як торкнешся, то кусається”; „Батько тисячу синів має, кожному мисочку справляє, а собі -- ні”

Відгадай

У царстві тварин

Загадки: „Ззаду вильце, спереду шильце, зверху чорне суконце, знизу біле полотен це”; „Хвіст як ниточка, сама як калиточка, а очі як намистинки”; „Чотири ходаки, два бодаки, а сьомий помагайло”

Відгадай

Осінь у природі. Рослини восени

Загадка: „Голі поля, мокне земля. Дощ поливає, коли це буває?”; „Не розбивши горщика, не зїси каші”; „У жнива гіркі, а в мороз солодкі”

Народні прикмети: „Сонце заходить за хмари -- на негоду”; „Пізній листопад -- буде сувора і довга зима”

Прислівя: „Осінь іде і за собою дощ веде”

Відгадай

Перевір

Чому ти так думаєш?

Як тварини готуються до зими

Загадка: „Що то за птах, що в чужі гнізда свої яйця кладе?”

Народні прикмети: „Птахи відлітають пізно -- зима буде тепло”; „Птахи настовбурчили піря -- буде негода”

Відгадай

Перевір

Зима в природі

Загадка: „Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли це буває?”

Народні прикмети: „Рипить під ногами сніг, далеко чути голоси -- на мороз”; „Сніг падає великими сніжинками -- на відлигу”; „Якщо дерева вкрилися інеєм -- буде тепло”; „Якщо горобці пурхають під стріху чи дах з пірїною або соломою у дзьобі -- незабаром ударять морози”

Відгадай

Перевір

Зима щедра святами

Засівальна: „Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя, на здоровям та на Новий рік, щоб уродило краще, як торік, -- коноплі під стелю, а льон по коліна, щоб у вас, хрещених, голова не боліла, будьте здорові з Новим роком”

Колядка: „Бігла Маруся по льоду. Загубила коляду. Ти, Олено, не гуляй та коляду пошукай. Будьте здорові з Різдвом!”

Вивчи напамять

Весна в природі. Рослини навесні

Загадка: „Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває. Коли це буває?”

Прислівя: „Весняний день рік годує”

Народні прикмети: „Якщо зранку зявляються темні хмари, вдень буде дощ”

Відгадай

Поміркуй

Перевір

Тварини навесні

Загадка: „Сам вусатий, і у нього довгі вуха, довгі ноги, дім його завжди на волі: під кущем, у лісі, в полі, навіть пень його страхає. Хто лякливого вгадає?”

Відгадай

Скоро літо

Загадка: „Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває?”

Народні прикмети: „Вечірня роса -- перша прикмета завтрашнього гарного дня”; „Веселка вранці і перед полуднем провіщає зливу, великий вітер, після полудня чи ввечері -- припинення дощу, встановлення тихої, ясної погоди”; „Зявляється дві чи три веселки яскравих кольорів -- буде тривалий дощ”

Відгадай

Перевір

Родина, рідня, рід

Твій родовід

Прислівя: „Нема батька -- півсирота. Нема матері -- повна сирота”

Народна мудрість

Твоя квартира

Прислівя: „Тримай хату, як у віночку, а рушничок на кілочку”

Народна мудрість

Про трудолюбивих і лінивих

Прислівя: „Праця чоловіка годує, а лінь марнує”; „Лінивому все ніколи”

Приказки і прислівя: „Зробив діло -- гуляй сміло”; „Одне „зараз” краще трьох „потім””; „З лежі не буде одежі, а за спання не купиш коня”

Народна мудрість

Поради

Будь обережним

Прислівя: „Вогонь -- біда і вода -- біда, а без вогню і без води ще більше біди”

Народна мудрість

Школа ввічливості

Прислівя: „Усе добре переймай, а зле уникай”

Народна мудрість

Про доброту і милосердя

Прислівя: „Хто людям добра бажає, той і собі має”

Народна мудрість

Ніхто не має права ображати людину

Українська народна казка „За добро -- добром”

Примовка: „Закувала зозуленька у лісі, у ямці, ой я прошу здоровячка татові й мамці”

Народна мудрість

3 клас

Людина

Здрастуй, школо!

Прислівя: „Де сила не візьме, там розум допоможе”

Народна мудрість

Держава освічених людей

Прислівя: „На те коня кують, щоб не спотикався”; „Якби чоловік знав, чого не знає, то й мав би, чого не має”; „Здобудеш освіту -- побачиш більше світу”; „Не кажи „не вмію”, а кажи „навчуся””

Народна мудрість

Вчимося вчитися

Загадки: „Хто говорить усіма мовами?”; „Яких каменів немає в морі?”; „Під яким кущем ховається заєць у дощ?”

Народні загадки-задачі:

Що таке людське „Я”. Яким бути?

Прислівя: „Не одяг прикрашає людину, а добрі діла”; „ Хто не чинить лихого, тому не страшно нічого”; „Я -- не я, і хата не моя”

Поміркуй

Як досягти успіху

Українська народна казка „Нехайло”

Людина серед людей

Твоя сімя. Родовідне дерево

Прислівя: „Хто не знав ізмалку діда, той добра не звідав!; „Що молодим посієш, те старим пожнеш”; „Поважай старих людей, як батьків рідних”

Народна мудрість

Доброта

Українська народна казка „Вовк та кіт”

Намагайся не обманювати

Прислівя: „Правда із моря виринає, а неправда потопає”; „Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажає”

Народна мудрість

Правила життя в суспільстві

Великий дім -- держава, лад у ньому -- закон

Прислівя: „Де згода панує, там і горе танцює”; „В товаристві лад -- усяк тому рад”; „Згода будує, а незгода руйнує”

Приказки: „ Що країна, то родина”; „Що край -- то звичай”

Народна мудрість

Культура рідного кра

Народні свята

„Як відзначають Святвечір”; „Зелені свята та Івана Купало”

Подорож картою України

Легенда про Рогатин

Зелене диво Землі

Довкілля рослин. Як рослини пристосувалися до різних умов життя. Чи можуть рослини захищатися

Загадки: „Стоїть, колихається, червоною головою величається, а як торкнешся, то кусається”; „Серед поля вояк стоїть, на голові штики держить у всі напрямки, та не для нападу, а для оборони”; „Зубів немає, а кусається”

Поміркуй

4 клас

Людина

Радість життя

Прислівя: „У житті, як на довгій ниві”; „Життя прожити -- не поле перейти”

Народна мудрість

Людське „Я”

Народна усмішка „Горда гуска”

Людина і суспільство

Обовязки батьків і дітей

Прислівя: „Пташка красна пірям, а людина -- знанням”; „Добро добром повертається”; „Шануй людей -- і тебе шануватимуть”

Народна мудрість

Культурна спадщина нар

Державні, релігійні та народні свята в Україні

„Державні, релігійні та народні свята в Україні”;

Щедрівка: „Сію, вію посіваю, з Новим роком всіх вітаю. На щастя, на здоровя та на Новий рік, щоб уродило краще, як торік, -- жито, пшениця і всяка пашниця”

Таким чином, аналіз змісту підручників „Я і Україна” показав, що у них є особливі рубрики: „Народна мудрість”, „Відгадай”, „Поміркуй”, „Перевір”, де учням пропонується відгадати загадку і пояснити відгадку; перевірити народні прикмети передбачення погоди; пояснити, як розуміють те чи інше прислівя. Проте слід зазначити, що народознавчий матеріал у підручниках одноманітний за жанрами. Переважно це прислівя, загадки і народні прикмети. Мало уваги приділяється іншим жанрам фольклору, зокрема легендам, народним казкам і пісням, примовкам, скоромовкам, колисковим тощо.

Оскільки підручники з курсу „Я і Україна” є єдиними для всієї України, то вони не можуть повністю відобразити регіональні особливості кожної області, кожного краю. Тому виникає протиріччя між необхідністю вивчення природи і національно-культурних традицій своєї області, з однієї сторони, та змістом підручників, з іншої. Для виходу з цієї ситуації вчителю початкової школи необхідно підібрати народознавчий матеріал про історію, культуру та природу своєї області, який доцільно використовувати на уроках під час вивчення нового матеріалу.

Список використаних джерел

1. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 4 класу. -- К.: Форум, 2003. -- 176 с.

2. Барвистий світ навколо нас. Методичний посібник з питань екологічного виховання. -- Тернопіль: Мальва -- ОСО, 2007.

3. Бібік Н.М. До відродження традицій -- через інтерес дитини // Початкова школа. -- 1995. -- № 3. -- С. 16-18.

4. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. -- Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. -- С. 321-333.

5. Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. -- М.: Просвещение, 1978. -- 224 с.

6. Гагарін М. Критерії добору української народної казки для виховання морально-естетичних почуттів // Початкова школа. -- 2006. -- № 1. -- С. 55-58.

7. Грущинська І. Реалізація українознавчого принципу у процесі навчання // Початкова школа. -- 2004. -- № 1. -- С. 28-31.

8. Жаркова І.І., Мечник Л.А. Я і Україна. Зошит для 2 класу. -- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. -- 48 с.

9. Клепач Н. Використання народознавчого матеріалу на уроках навчання грамоти // Початкова школа. -- 2004. -- № 11. -- С. 6-8.

10. Коровин А.И., Коровина О.Н. Календарь природы // Биология в школе. -- 1991. -- № 1-4.

11. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання: Концептуальні положення. -- К.: Інформ.-вид. центр „Київ”, 1993. -- 108 с.

12. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства в початкових класах. -- К.: Вища школа, 1990. -- 302 с.

13. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. -- М.: Просвещение, 1990. -- 192 с.

14. Рєпа Н.О., Рєзник Н.О., Євграфова Л.І., Чугаєвський В.Г. Значення народознавства у вихованні культури школярів // Початкова школа. -- 1993. -- № 4. -- С. 39-41.
 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу | реферат

СтудентБанк.ру © 2018 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.